Projeler

ARAŞTIRMA FAALİYETLERİ

Yürüttüğü ve Görev Aldığı Projeler

Proje Kodu ve

Yürütüldüğü Dönem

Projenin Adı Proje Yöneticisi ve Yürütücüleri Destekleyen Kuruluş ve Destek miktarı
ZF-93-E-14 1993-1994 Rasyona Enzim Katkısının Etlik Piliçlerin Performansı Üzerine Etkisi (tamamlanmış münferit proje). Yrd.Doç.Dr.H. R. Kutlu Prof.Dr. O. Öztürkcan Dr.E. Demir,
Dr. M.Görgülü
Ç.Ü. Araş. Fonu
VHAG-1046 1995-1996 Buğday Samanının Biyoteknolojik Yöntemlerle Yem Değerinin Artırılması Doç.Dr.H.R. Kutlu Yrd.Doç.Dr. N. Özcan
Dr. M. Görgülü,
Dr. S. Büyükalaca
TÜBİTAK
EP-1 (Endüstri Projesi) 1995-1997 Genetik Mühendisliği Teknikleri ile Çeşitli Endüstriyel Enzimleri Üreten ekmek Mayalarının (Sachoromyces cerevisiae) yapımı ve yem katkı maddesi olarak kullanılması Doç.Dr. Hasan R.Kutlu Doç.Dr. Numan Özcan Yrd.Doç.Dr. M. Görgülü Ar.Gör. Devrim Özcan Ar.Gör.Ladine Baykal ÖZMAYA A.Ş.
Ç.Ü. Araş. Fonu
ZF.96.19.1996-1997 Farklı Protein Kaynaklarının Naylon Kese Tekniği ile rumende yıkılabilirliklerinin belirlenmesi Yrd.Doç.Dr. M.Görgülü
Doç.Dr.H.Rüştü Kutlu
Prof.Dr.Orhan Öztürkcan
Ar.Gör. Ladine Baykal
Ç.Ü. Araştırma Fonu
TAGEMÇukurova TAE

1996-1997

Rasyonlarındaki kaba/kesif yem oranının sıcak yaz aylarında süt sığırlarının verimi ve süt kompozisyonuna etkileri Dr. Numan Kılıçalp
Yrd.Doç.Dr. M. Görgülü

Prof.Dr. O. Öztürkcan
Doç.Dr. H. R. Kutlu

Tarısal Araştırmalar Genel Müdürlüğü
ZF.97.2

1997-1998

 

Süt sığırlarına laktasyonun başında ek olarak niasin ve maya kültürü verilmesinin süt verimi ve süt özelliklerine etkileri Y.Doç.Dr.M. Görgülü

Doç.Dr.Hasan R. Kutlu

Zir. Müh.A.R.Taşdemir

Ç.Ü. Araş.Fonu
 

Münferit Proje

1997-1998

Farklı genotipteki kuzularda yem hammadde seçimine dayalı yemlemenin besi performansına etkileri

 

Doç.Dr. M. Görgülü
Doç.Dr. H.Rüştü Kutlu
Prof.Dr. Okan Güney
Zir.Müh.A.R.Taşdemir
Doç.Dr. Osman Torun
Ç.Ü. Ziraat Fakültesi
Polonya Bilimler Akademisi

1998-1999

The effect of protected methionine on milk yield and composition of high yielding dairy cows fed diets based on grass silage Prof.Dr. P.M. Pisulewski
Dr.Z. M. Kowalski

Department Of Animal Nutrition,Agricultural University Of Krakow, Poland
Doç.Dr. M.Görgülü

Krakow Ziraat Üniversitesi ,

MEB Nezninde Polanya Hükümet Bursu (6 ay süreli)

2000- KKTC Kamu ve Özel Sektöründe Yetiştirilen Küçük Ruminantların (Koyun-Keçi) Islahı Konusunda Uygulamalı Araştırmalar Prof.Dr. O. Güney
Prof.Dr. O.Torun
Doç.Dr. M. Görgülü
KKTC-TAGEP
ZF.99.13 1999-2000 Yumurtacı tavuk karma yemlerinde yumurta kolesterol içeriğini düşürücü ve yumurta verimini artırıcı yem katkı maddesi olarak Yucca Schidigera ekstratı kullanımı üzerine bir araştırma Doç.Dr. Hasan R. Kutlu, Doç.Dr. M. Görgülü Arş.Gör. İ. Ünsal
Arş.Gör. S. Yurtseven
Ç. Ü. Araş. Fonu
TAGEM Çukurova TAE
1999-2000
Çukurova Bölgesinde yapay çayır mera tesisinde kullanılabilecek çok yıllık buğdaygil-baklagil yem bitkisi tür ve karışımlarının tesbiti ve bunların yem değerlerinin saptanması Z.Yük.Müh. Mustafa Avcı ve ark.
Doç.Dr. M. Görgülü

 

Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü
 

WAU-2001 Hollanda

An ecotechnological and cost-effective solution to the emissions of nitrogenous substances to the environment in dairy farming. Prof.Dr. J.van Bruchem Prof.Dr. E.A. Lantinga Wageningen Agricultural University
Doç.Dr. M. Görgülü
Wageningen Agricultural University (OECD Bursu)
FBE-2001-D68 (Doktora) Rasyondaki enerji ve protein kaynağının laktasyondaki keçilerin yem tercihlerine, süt verim ve kompozisyonuna etkileri Doç.Dr. M. Görgülü
Ar.Gör. Sabri Yurtseven
Ç.Ü. Araş. Projeleri Birimi
2001-K-120-380 Çukurova Bölgesinde sıcak yaz aylarında süt sığırı rasyonlarında yağ, rumende yıkıma dirençli kaliteli protein kullanımı ve duş uygulamasının süt verimi ve kompozisyonuna etkileri Doç.Dr. M. Görgülü
Prof.Dr. Amiachi Arieli
(İsrail-Hebrew Univ)
Doç.Dr. Z. M.Kowalski
(Polonya-Krakow Ziraat Üniv.)
DPT 2001-K-120-380
FBE-2002-D233 (Doktora) Yüksek verimli süt sığırlarında rasyon yağ içeriği ile niasin ve karnitin katkısının süt verimi ve kompozisyonuna etkileri Doç.Dr. M. Görgülü
Ali Reyhan Taşdemir.
Ç.Ü. Araş. Projeleri Birimi
2002 (Yüksek Lisans) Şanlıurfa koşullarında yetiştirilen bazı buğdaygil ve baklagil yem bitkilerinin protein ve kuru madde yıkılabilirliklerinin belirlenmesi Doç.Dr. M. Görgülü
Kazım Bilgeçli
Ç.Ü. Ziraat Fakültesi
2003

(Yüksek Lisans)

Maya ve lactobacillus kültürüne dayalı probiyotiklerin süt sığırlarında süt verimi ve süt kompozisyonuna etkileri Doç.Dr. M.Görgülü
Ar.Gör. Mustafa Boğa
Ç.Ü. Ziraat Fakültesi
2004 Tercihli Yemleme ve Öğünlü Yemlemenin Laktasyonun Başındaki Sağmal Keçilerin  Yem Tercihine, Süt Verimi ve Kompozisyonuna Etkileri Prof.Dr. M. Görgülü
Yrd.Doç.Dr. M. Aksoy Ar.Gör Sabri Yurtseven
Ç.Ü.Araş. Projeleri Birimi
2005-2007 Kültür Irkı Damızlık Sığır  Desteği Projesinin Sosyo-Ekonomik Açıdan Değerlendirilmesi: Adana İli Uygulamaları

 

Prof.Dr. A.Gül

Prof.Dr. M. Görgülü
Ar.Gör. H.Işık
Ar.Gör.S. Mutlu

TÜBİTAK VHAG-104-O-231

 

2005-2007 Doğal Büyüme Uyarıcı Yem Katkısı Olarak Değişik Bitkisel Ekstraktların ve Propolisin Etlik Piliçlerin Performansı, Karkas Kalitesi, Doku alfa-Tokoferol Düzeyi, Sindirim Sistemi Gelişimi, Bağırsak Mikroflorası (Salmonella, E. coli, Enterokok, Coliform)  ve Bazı Kan Parametreleri (Glukoz, Trigliserid, Kolesterol) Üzerine Etkisi Prof.Dr. H.R.Kutlu
Ar.Gör. A.Tekeli
Yrd.Doç.Dr. L.Çelik
Prof.Dr. M. Görgülü
TÜBİTAK-104O439
2005-2008 Tercihli Yemlenin Farklı Çağda, Verim Düzeyinde ve Ortam Koşullarında Sığırlarda Yemlenme Davranışı ve Performans Üzerine Etkileri Prof.Dr. M. Görgülü
Yrd.Doç.Dr. M. Aksoy
Doç.Dr. S. Göncü
Ar.Gör. M. Boğa
DPT 2006K120320-D
2008-2010 Bazı Bitki Uçucu Yağlarının Enerji, Protein ve Lif Kaynağı Yemlerde In Vitro Gerçek Kuru Madde, Ham Protein ve NDF Sindirilebilirliğine ve Yüksek Verimli Süt Sığırlarında Süt Verimi ve Süt Kompozisyonlarına Etkileri Prof.Dr. M. Görgülü
Prof.Dr. E.Yıldız

Doç.Dr. F. Özoğul

TUBITAK-107O822

 

2008 Sütten Kesim Öncesinde Kaba ve Kesif Yem Verilme Şeklinin Sütten Kesim Sonrası Buzağı Büyüme Performansına Etkileri Prof.Dr. M. Görgülü

Ali Ergin Keleş

Ç.Ü. BAP-

Yüksek Lisans Tez Projesi

2009-2011 Çiftçi koşullarindaki süt sığırlarında süt verimi, süt üre azot düzeyi ve vücut kondüsyon skoru ile üreme performansı arasındaki ilişkiler Prof.Dr. M. Görgülü

Vet.Hek.İlker Sarıtaş

Ç.Ü. BAP-

Yüksek Lisans Tez Projesi

 

ZF2009YL84 Telafi edici büyümenin sütten kesilmiş kuzularda rasyon tercihi ve besi performansına etkileri Prof.Dr. M. Görgülü
İsmail Şenöz
Ç.Ü. BAP-

Yüksek Lisans Tez Projesi

 

ZF2010D25 Süt Sığırlarında Rasyon Nişasta, Enerji ve Protein Düzeyinin Süt Verimi ve Süt Kompozisyonuna Etkileri Prof.Dr. M. Görgülü

Vet. Hek. Mustafa Güçlü Sucak

Ç.Ü. BAP-

Doktora Tez Projesi

ZF2011D10 The effects of some essential oil on milk yield, milk composition and metan production in goats Prof.Dr. M. Görgülü

Muhamad Nasir ROFIQ

Ç.Ü. BAP-

Doktora Tez Projesi

ZF2013YL53 Farkli Yemleme Sistemlerinin Süt Siğirlarinda Süt Verimi Ve Süt Kompozisyonuna Etkileri Prof.Dr. M. Görgülü

Muhanned E.M. AWLAD MOHAMMAD

 

Ç.Ü. BAP-

Yüksek Lisans Tez Projesi

 

ZF2013YL54 Buzağılarda Sütten Kesim Öncesi Tercihli Yemlemenin Sütten Kesim Sonrası Dönemde Performans Üzerine Etkileri

 

Prof.Dr. M. Görgülü

Mohammad Wakil HASSANI

 

Ç.Ü. BAP-

Yüksek Lisans Tez Projesi

 

FYL-2015-4030 Sütten Kesim Öncesinde Uygulanan Yemleme Sisteminin Siyah Alaca Tosunların Besi Performansına Etkileri Prof.Dr. Murat GÖRGÜLÜ

Ercan Mevliyaoğulları

Ç.Ü. BAP-

Yüksek Lisans Tez Projesi

FDK-2015-4027 Laktasyondaki keçilerde rasyon kabakesif yem oranı tahıl kaynağı ve balık yağı kullanımının süt verimi ve kompozisyonuna etkileri Prof.Dr. Murat GÖRGÜLÜ

Selma Büyükkılıç

Ç.Ü. BAP-

Doktora Tez Projesi

FDK-2015-3965 İvesi Koyunlarda Gebeliğin Değişik Dönemlerinde Rasyon Omega 3 Yağ Asitlerinin Koyunların Üreme, Laktasyon ve Kuzuların Performanslarına Etkileri Prof.Dr. Murat GÖRGÜLÜ

Mustafa Shafidat

Ç.Ü. BAP-

Doktora Tez Projesi

FBA-2015-3478 Etçi tip Oğlak ve kuzularda besi performansı ve et veriminin karşılaştırılması

 

Prof.Dr. Nazan Darcan

Prof.Dr. Murat GÖRGÜLÜ

 

Ç.Ü. BAP-

Münferit

FBA-2015-4648 Rasyon protein düzeyi ve tanen içeriğinin sütten kesilmiş kuzularda besi performansına rumen uçucu yağ asitlerine ve metan üretimine etkileri Prof.Dr. Murat GÖRGÜLÜ Ç.Ü. BAP-

Münferit