Süt sığırı Rasyonlarında Hammade Kullanımı İle İlgili Kriterler

Süt sığırı Rasyonlarında Hammade Kullanımı İle İlgili Kriterler

 

Hammaddeler

MAX, % KM*

Kg/inek

Açıklama
Üre, en fazla

1.5

0.10-0.15

Fazla kullanılması toksisiteye, yavru atmalar, erken embriyo ölümüne ve aşırı idrar boşaltımına neden olur.
Kuru melas

6

1

Fazlası yüksek K içeriği nedeniyle iştahı düşürebilir. Çözünebilir şeker içeriği nedeniyle asidozis riskini artırabilir.
Melas

10

1.5

Fazlası yemde topaklaşmaya neden olabilir. Yüksek K içeriği nedeniyle lezzet problemi yaratabilir.
Yerfıstığı kabuğu

2

 
Soya kabuğu

20

2-3

 
Buğday Kepeği

30

5-6

Fazlası kaba yapı nedeniyle yem tüketimini sınırlayabilir.
Yulaf

15

2-3

Nişasta yıkılabilirliği yüksektir. Arpa ve mısısrdan daha yüksek selüloz içerir.
Çavdar

10

Lezzeti çok iyi değildir.Çavdar mahmuzu sorun yaratabilir. Ergotamin
Buğday

15

Nişasta yıkılabilirliği çok yüksektir. Asidoz problem olabilir.
Öğütülmüş Sorgum
Ezilmiş sorgum

25
20

 
Soya Kabuğu

15

2-3

 
Çiğit

15

2-3

 
Pamuk tohumu küspesi

20

2.5

 
Çiğit kabuğu

15

3

 
Kavrulmuş ve ezilmiş soya

25

3

 
Tam yağlı soya

15

Fazlası yağ içeriği nedeniyle sorun yaratabilir.
Bira posası

25

3-4 kuru
12-15 yaş

 
Alkol sanayi artığı kuru posa

25

3-4  kuru

 
Kuru turunçgil posası (%6.7 HP)

10

4 kuru
10-12 yaş

Kuru madde %30-35 pektin içerir, ayrıca %20 civarında da şeker içermektedir.
Kesif yemlerde %30 a kadar kuru posa kullanılabilir.
Mısır gluteni (%60 HP)

15

3

 
Badem kabuğu (%2.7 HP)

15

5-6 yaş

 
Elma Posası (%4.9HP)

15

15  yaş

Kuru madde bazında %19’oranında pektin içermektedir. Selüloz sindirimi yüksektir.
Yeşil Fasulye (%25 HP)

10

 
Şeker pancarı posası

30

18-20 yaş

Kuru madde bazında %25 pektin bulumaktadır.
   
Kolza küspesi

15

Erüsik asit ve glikosinolatlar
PTK

15

Gossipol içeriği yüksek. Normal yemleme koşullarında gossipol zehirlenmesi süt sığırlarında problem değildir.
Yağ

4-6

0.5-1.0

Rumen mikroroganizmalarına olumsuz etkileri var.
Yaş patates  ve artıkları

20

10-15 yaş
3-4 KM

Yaş patates rasyona aniden girilip  çıkartılmamalıdır. Yeşermiş patatesin kullanımında da dikkatli olunmalıdır.
Havuç ve havuç artıkları

20

10-15 yaş

Yüksek karoten içeriği nedeniyle karkas ve süt yağında renk problemi yaratabilir.
Lahana ve lahana artıkları

15

15-20  yaş

Yüksek protein içerir (%20 KM
Peynir suyu, %6-7.5 KM

50-60 L içirilebilir.
Sürekli temini gereklidir.

Hayvanlar canlı ağırlıklarının %10-15’ tüketebilirler.
TMR’da da rasyon KM içeriği dikkate alınarak kullanılabilir. Rasyon nemi az ise  hayvan başına 5 L’ye kadar kullanılabilir. TMR’da silaj ve suca zengin yem kullanılıyorsa 2/L den fazla kullanılmamalıdır.
Kısa sürede çok içirilmesi şişmeye neden olabilir.
Asidik ise aşındırıcı özelliği vardır.
Fırıncılık artıkları (bayat ekmek, pasta,bisküvi vs.)

10

4-5

Süt yağını düşürebilir.
Fasülye, bakla, bezelye, nohut

10

2

Anti nutrisyonel faktörler problem olabilir.

*TMR’da kullanılacak miktarlardır.
Not:
1) Yukarıda verilen farklı hammaddelerin rasyonları girişinde yavaş geçişler yapılmalıdır.
2) Öneriler maksimum limitlerdir. Geçi ş süreci sonunda bu değerlere ulaşılmalıdır.
3) Suca zengin yemlerin saklanması sırasında oluşacak küflenme ve aflatoksin konusu dikkate alınmalıdır.