Bildiriler

BİLDİRİLER

 1. GÖRGÜLÜ, M., DEMİR, E., ÖZTÜRKCAN, O. ve KÜÇÜKER, N., (1992). Effect of plain of nutrition  before finishing period on the fattening performance and economy of fattening in Black and White Bulls. 43rd Annual Meeting of The EAAP. 13-17 September, Madrid-SPAIN, 99 450 (2.2.5 nolu araştırmanın abstract’ı)
 2. GÖRGÜLÜ, M. ve ÖZTÜRKCAN, O. 1994. Effect of dietary energy and protein levels on fattening performance of Awassi lambs. Proceeding s of the Workshop on the Strategies for the development of fattail sheep in the Near-East. Adana-TURKEY. October 5-9, 1992. EAAP Publication No. 68,66-69.
 3. KUTLU, H.R., DEMİR, E., GÖRGÜLÜ, M. ve ÖZTÜRKCAN, O. (1995). Effect of enzyme supplementaiton to wheat and barley diets on performance of broiler chicks. British Poultry Science. World’s Poultry Science Association, U.K. Branch. Proceedings of Spring Meeting. 851-852. 22-23 March 1995, Scarborough/UK (British Poultry Science, 36:851-852).
 4. KUTLU, H.R., DEMİR, E., GÖRGÜLÜ, M. ve ÖZTÜRKCAN, O. (1995). Mısır ve soyaya dayalı rasyona enzim ve su katkısının etlik civcivlerin performansları üzerine etkileri. YUTAV Uluslararası Tavukçuluk Fuarı ve Konferansı ’95. 24-27 Mayıs 1995, İstanbul.
 5. GÖRGÜLÜ, M., KUTLU, H.R., DEMİR, E., ÖZTÜRKCAN, O. ve FORBES, J.M. (1996). Erkek İvesi kuzularla yapılan beside yem hammadde seçiminin besi performansına etkileri. Hayvancılık’96 Ulusal Kongresi.18-20 Eylül 1996. İzmir. Cilt 1: Bildiriler. 285-290 (2.15’nolu orjinali ingilizce olan makalenin türkce olarak sunulmuş bildirisi).
 6. GÖRGÜLÜ, M. ve ÖZTÜRKCAN, O.(1996). Rasyondaki enerji düzeyi ve protein kaynaklarının İvesi erkek kuzularda besi performansı ve karkas özelliklerine etkileri. Hayvancılık’96 Ulusal Kongresi.18-20 Eylül 1996. Cilt 1: Bildiriler. 291-296. İzmir.
 7. KUTLU, H.R. ÖZCAN, N., BÜYÜKALACA, S., BAYKAL, L., GÖRGÜLÜ, M. ve ÖZTÜRKCAN, O. (1996). Biyoteknolojik yolla bugday samanının besleme değerinin artırılması. Hayvancılık’96 Ulusal Kongresi. 18-20 Eylül 1996. Cilt 1: Bildiriler.:834-839, İzmir. (2.2.21. nolu makalenin bir bölümüdür).
 8. GÖRGÜLÜ, M. ve ÖZTÜRKCAN, O.(1997). Besinin değişik dönemlerinde enerji ve protein içerikleri farklı rasyonlarla yemlenen İvesi erkek kuzularda besi performansı ve karkas özellikleri. T.Ü. Tekirdağ Ziraat Fak. Zootekni Bölümü. Trakya Bölgesi II. Hayvancılık Sempozyumu.9-10 Ocak 1997. 241-246.
 9. KUTLU, H.R. GÖRGÜLÜ, M., BAYKAL, L., ÜNSAL, İ., SERBESTER, U., ve ÖZCAN, N. (1997). Effect of replacing fish meal with dried molasses yeast (Saccharomyces cerevisiae) in the diet on performance of broiler chicks. World’s Poultry Science Association UK Branch Spring Meeting, 22-24 March, 1997, Scarborough, UK. (British Poultry Science, 38: S30-S31).
 10. KUTLU, H.R. GÖRGÜLÜ, M. ve BAYKAL, L. 1997. Rasyon çinko düzeyinin etlik piliçlerin büyüme performansı üzerine etkisi. Ulusal Çinko Kongresi. 12-16 Mayıs 1997. Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü. Eskişehir.(2.2.20 nolu çalışmanın bildirisi)
 11. GÖRGÜLÜ, M., KUTLU, H.R., BAYKAL, L., ERDAL, İ., ve ÇAKMAK, İ. 1997. Çukurova Bölgesinde yaygın olarak kullanılan bazı yem hammadelerinin Zn düzeylerinin belirlenmesi üzerinde bir araştırma. Ulusal Çinko Kongresi. 12-16 Mayıs 1997. Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü. Eskişehir.
 12. KUTLU, H.R. GÖRGÜLÜ, M. BÜYÜKAALACA, S., BAYKAL, L. and ÖZCAN, N. 1997. Improving feeding value of wheat straw by Pleurotus florida inoculation or urea treatment. 4th Balkan Conference on Oprerational Research. Helenic Operational Research Society (Helors). Macedonia-Thrace Branch. (2.2.21. nolu çalışmanın özetidir).
 13. ÖZCAN, N. KUTLU, H.R., GÖRGÜLÜ, M. AKINCIK, N. and BÜYÜKALACA, S. 1997. Construction of novel yeasts producing feed enzymes. 4th Balkan Conference on Oprerational Research. Helenic Operational Research Society (Helors). Macedonia-Thrace Branch.
 14. TAŞDEMİR, A.R. and GÖRGÜLÜ, M.. 1998. Effects of dietary supplemental baker’s yeast (Sacchoromyces cerevisiae) and niacin on milk yield and milk composition of dairy cows. BSAS Annual Meeting 23-25 March 1998. Spa Complex, Scarborough, UK.
 15. GÖRGÜLÜ, M. KILICALP, N. and KUTLU, H.R. 1998. Influence of roughage/concentrate ratio on milk yield and milk composition. Book of Abstract of the 49th Annual meeting of the European Association for Animal Production. Warsaw, Poland, 24-27 August 1998. Poster C5.25. pp.192. (2.3.21 nolu bildirinin özetidir).
 16. GÖRGÜLÜ, M., KUTLU, H.R., GÜNEY, O. TASDEMIR, A.R. and TORUN, O. 1998. Free-choice feeding with feed ingredients in growing lamb. Book of Abstract of the 49th Annual meeting of the Europan Association for Animal Production. Warsaw, Poland, 24-27 August 1998. Poster S2.17. pp.241.(2.3.20 nolu bildirinin özetidir).
 17. KUTLU, H.R. ÜNSAL, İ., KARAMAN, M., GÖRGÜLÜ, M., YURTSEVEN, S. ve BAYKAL, L. 1998. Yucca schidigera exctract: a natural feed additive affecting performance of broiler chicks. 10th European Poultry Conference, 21-26 June, 1998, Abstract Book, pp:95, Jarusalem-Israel.(2.2.18.nolu çalışmanın özetidir).
 18. GÖRGÜLÜ, M., ÖZKÜTÜK, K, YURTSEVEN, S., GÖNCÜ, S. ve TÜREMİŞ, A. 1999. Süt ikame yemi ile buzağı büyütmenin buzağı performansına etkileri. Uluslararası Hayvancılık’99 Kongresi. 21-24 Eylüll 1999. pp. 99-102. İzmir.
 19. GÖRGÜLÜ, M, BAYKAL, L., KUTLU, H.R., and ATAŞOĞLU, C. 1999. Determination of nitrogen degradability of some different protein sources by in situ technique. British Society of Animal Science, 22-24 March, 1999, Proceedings, pp:92, Scarborough-UK.(2.2.27 nolu makalenin poster bildirisidir).
 20. GÖRGÜLÜ, M., KUTLU, H.R., GÜNEY, O., TAŞDEMİR, A.R. ve TORUN, O. 1999. Kuzu besisinde yem seçimi tekniğine dayalı beslemenin besi performansına etkileri. GAP 1. Tarım Kongresi, 26-28 Mayıs 1999, Bildiriler Kitabı, Vol.2, pp:1083-1090, Şanlıurfa.
 21. KILIÇALP, N., GÖRGÜLÜ, M. ve KUTLU, H.R. 1999. Süt sığırlarının rasyonlarındaki kaba/kesif yem oranının sıcak yaz aylarında süt verimi ve süt kompozisyonuna etkileri. GAP 1. Tarım Kongresi, 26-28 Mayıs 1999, Bildiriler Kitabı, Vol.2, pp:1173-1178, Şanlıurfa.
 22. KUTLU, H.R., ÜNSAL, İ., GÖRGÜLÜ, M. BAYKAL, L. 1999. Dönemsel olarak rasyonda odun kömürü kullanımının etlik piliçlerin performansı üzerine etkisi. VIV Poultry Yutav’99 Uluslararası Tavukçuluk Fuarı ve Konferansı, 3-6 Haziran 1999, Bildiriler Kitabı, pp: 433-440, TUYAP-İstanbul. (2.2.22 nolu çalışmanın bir bölümüdür).
 23. KUTLU, H.R., I. ÜNSAL, M. GÖRGÜLÜ, L. BAYKAL (1999). Effects of providing dietary wood charcoal to broiler chicks of different ages. The Annual Meeting of the World’s Poultry Science Association. UK Branch. 24-25 March 1999. Scarborough-England. (British Poultry Science, 40 (supp.): S34-S35, 2.2.22 nolu araştırma makalesinin bir bölümünün özetidir).
 24. KILIÇALP, N., AVCI, M., GÖRGÜLÜ, M., IŞIK, A. 1999. Yerfıstığı toprak üstü aksamının yem değerinin belirlenmesi. Türkiye 3. Tarla Bitkileri Kongresi. 15-18 Kasım 1999. Cilt III: 134-137. Adana.
 25. KUTLU, H.R., ÜNSAL, İ., GÖRGÜLÜ, M. and YURTSEVEN, S., 2000. Yumurta tavuklarında verim ve yumurta kolesterol düzeyi üzerine rasyona katılan Yucca schidigera tozunun etkisi. International Animal Nutrition Congress’2000, 4-6 Eylül 2000, Bildiriler Kitabı, Sayfa: 95-102, Isparta.
 26. KOWALSKI, Z.M., PISULEWSKI, P. AND GÖRGÜLÜ, M. 2000. Effects of protected methionin and variable energy supply on lactational responses in dairy cows fed grass silage based diets. Proceedings of the 8th International Conference of Current problems of breeding, helath, growth and production of cattle. Ceske Budejovice. 2000. Poland.
 27. KILIÇALP, AVCI, M., HATİPOĞLU, R., GÖRGÜLÜ, M., TÜKEL, T., IŞIK, A., GÖÇMEZ, Z. ve ÇINAR, S. 2001. Çukurova Bölgesinde çok yıllık buğdaygil-Baklagil yem bitkisi tür ve karışımlarından oluşturulan meraların yem değerleri ile süt sığırlarında süt verimi ve sütün kompozisyonuna etkilerinin belirlenmesi. 1. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi. 29 Agustos-3 Eylül 2001. pp.8-17. Elazığ.
 28. ŞAHİN, A., GÖRGÜLÜ, M., KUTLU, H. R., 2002. Organik Tarım Kriterlerine Göre Hayvan Besleme. III. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, 14-16 Ekim, Ankara.
 29. KUTLU, H. R., GÜL, A., GÖRGÜLÜ, M., 2003. Türkiye Hayvancılığının Sorunları ve Çözüm Yolları; 1. Damızlık Hayvan-Kaliteli Yem. 2. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi, 18-20 Eylül, Konya.
 30. ŞAHİN, A., KUTLU, H. R., GÖRGÜLÜ,, M., 2004. Organic Chicken Production: Chicken Meat and Egg Production by Care and Nutrition Based on Organic Agriculture Principles. 4. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, 01-03 Eylül, Isparta.
 31. ŞAHİN, A., KUTLU, H. R., GÖRGÜLÜ, M., 2005. Tahıl ve Pamuk Tohumu Küspesi ile Seyreltilen Bitirme Yemlerinin Seçmeli Olarak Etlik Piliçlere Sunulmasının Besi Performansı ve Bazı Karkas Özellikleri Üzerine Etkileri. III. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi, 07-10 Eylül, Adana.
 32. TAŞDEMİR, A. R., GÖRGÜLÜ, M., SERBESTER, U. 2005. Rasyonda Kullanılan Yağ ve Niasinin Süt Sığırlarında Süt Verimi ve Süt Kompozisyonuna Etkileri. III. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi, 07-10 Eylül, Adana.
 33. TEKELİ, A., KUTLU, H. R., ÇELİK, L., GÖRGÜLÜ, M., 2006. Effects of Syzygium Aromaticum and Zingiber Officinale Essential Oils on Performance, Carcass Characteristics and Some Blood Parameters of Broiler Chicks. 57th Annual Metting of The European Association for Animal Production, 17-20 September, Antalya/Turkey.
 34. ÇELIK, L., TEKELI, A., KUTLU, H.R., SERIN, S., GÖRGÜLÜ, M., 2005. Rasyonun Yağ (soya yağı ve karma yağ), Balık Unu ve L-Karnitin İçeriğinin Yüksek Sıcaklık Altında Yetiştirilen Etlik Piliçlerin Performansı Üzerine Etkileri. III. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi, 07-10 Eylül, Adana.
 35. TEKELI, A., ÇELIK, L., KUTLU, H. R., GÖRGÜLÜ, M., 2006. Effect of Dietary Supplemental Plant Extracts on Performance, Carcass Characteristics, Digestive System Development, Intestinal Microflora and Some Blood Parameters of Broiler Chicks. XII European Poultry Conference, 10-14 September, Verona/Italy.
 36. ÇELİK, L., TEKELİ, A., KUTLU, H. R., GÖRGÜLÜ, M., 2006. Effects of Dietary Vitamin B6 and Lcarnitine on Growth Performance and Carcass Weight of Broilers Reared Under High Temperature Regime. XII European Poultry Conference, 10-14 September, Verona/Italy.
 37. BOĞA, M., ŞAHİNLER, S., GÖRGÜLÜ, M., KILIÇ, Ü., GÖNCÜ, S., CEBECİ, Z., AKSOY, M. 2008. Obtaining Data for Meal Criterion for Dairy Cows in a Computerized Feeding System. HAICHATA 2008. 4th International Conference on Informatics & Communications. Athens, Greece, September 18-20, 2008. 168-172.
 38. KARAKÖK GÖNCÜ, S., N.DARCAN, M. GÖRGÜLÜ and S. ÖZGÜRSOY, 2008. The Necessities of New Technologies Usage at Turkish dairy Farms to Increase Competitive Skills at Global Market. 4th International Conference on Information and Communication Technologies in Bio and Earth Sciences (HAICTA 2008), Agricultural University of Athens, September 18-20, 2008, Athens, Greece.
 39. CEBECİ Z., ERDOGAN, Y., ÇELİK, L., BOGA, M., UZUN, Y., ÇOBAN, H.D., GÖRGÜLÜ, M., TÖSTEN, F., Development of an ICT-based Traceability System in Compound Feed Industry. In Proc. of 4th International Congress on the Aspects and Vision of Applied Economics and Informatics, March 26-27th, 2009, Debrecen, Hungary. pp:854-863.
 40. KUTLU, H.R., ŞAHİN, A., YETER, B., YÜCELT, O., GORGULU, M., 2008. Effects of dietary inclusion of a blend of organic acids, essential oils and plant extracts and Yucca schidigera powder on flock performance of broiler breeders. Book of Abstracts, XXIII World’s Poultry Congress, 2008, 30 June to 4 July 2008, Brisbane, Australia, World’s Poultry Science Journal, 64 (suppl.2): 437.
 41. ŞAHAN, Z. BOĞA, M. ÇELIK, L. GÖRGÜLÜ, M. 2009. Nane (Mentha longifolia), Kişniş (Coriandrum sativum), Defne (Laurus nobilis), Biberiye (Rosmarinus officinalis) Uçucu Yağlarının Buğday Samanı, SFK ve Arpanın in vitro Gerçek Sindirilebilirliklerine Etkileri. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi. 24-26 Haziran 2009 Erzurum.
 42. BOĞA, M., GÖRGÜLÜ, M. 2009. Yemleme Sistemi ve Verim Düzeyinin Süt Sığırlarında Performans ve Süt Kompozisyonuna Etkileri. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi. 24-26 Haziran 2009 Erzurum.
 43. ŞAHINLER, S., BOĞA, M., GÖRGÜLÜ, M. 2009. Çiftlik Hayvanlarında Otomatik Yemleme Sisteminde Öğünler Arası Sürenin Hesaplanmasında Bir Bilgisayar Uygulaması. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi. 24-26 Haziran 2009 Erzurum.
 44. GÖRGÜLÜ, M, DARCAN, N., GÖNCÜ, S. 2009. Hayvancılık ve Küresel Isınma. V. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi (Uluslarrası Katılımlı). 30 Eylül-3 Ekim 2009.
 45. BOĞA, M, GÖRGÜLÜ, M. KUTLU, H.R. 2009. Season and Choice-Feeding Affecting Performance and Milk Composition of Low or High Yielding Cow. 3rd International FEED SAFETY Conference – Methods and Challenges 6 – 7 October 2009 in Wageningen, The Netherlands P36.
 46. KILIÇ, Ü, BOGA, M, GÖRGÜLÜ, M. and SAHAN, Z . 2010.The effects of different compounds of some essential oils on in vitro gas production and estimated parameters. . 61st Annual Meeting of The European Association for Animal Production,23rd-27th August, 2010, Heraklion,crete Island,GRECEE.
 47. SAHAN, Z., GORGULU, M., CELİK, L. AND CINLI, H. 2010. The effects of essential oils of cinnamon, garlic and laurel on milk fatty acid in dairy cows. 61st Annual Meeting of The European Association for Animal Production, 23rd-27th, 2010, Heraklion, Crete Island, GRECEE.
 48. ŞAHAN, Z., GÖRGÜLÜ, M., ÇELİK,L., BOĞA, M., KUTLU, H.R. 2010. The Effects of Essential Oil of Coriander (Coriandrum sativum), Cinnamon (Cinnamomum verum), Garlic (Allium sativum), Oleaster (Eleagnus angustifolia), Orange Peel (Citrus cinensis) on In Vitro True Digestibility of Wheat Straw, Soybean Meal and Barley . Gut Microbiology: New Insights into Gut Microbial Ecosystems Conferencee, 23rd – 25th June Aberdeen, UK.
 49. YURTSEVEN, S., DOĞAN, Z., SERBESTER, U., GÖRGÜLÜ, M. 2010. Alman Alaca x Kıl Melezi Keçilerin Besin Madde Tüketimleri ile Süt Verim ve İçeriği Arasındaki İlişkilerin Fenotipik ve Kanonik Korelasyon ile Tahmini. Ulusal Keçicilik Kongresi, 24–26 Haziran, 18 Mart Üni. Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Çanakkale.
 50. SAHAN, Z., GÖRGÜLÜ, M., SERBESTER, U., ÖZOĞUL, F. 2011. The effects of essential oils of thyme, oleaster and orange peel on milk fatty acid composition in dairy cows. 8th International Symposium on the Nutrition of the Herbivore, 6-9 September 2011. Aberystwyth, Wales,UK.
 51. SERBESTER, U., YAZGAN, E., SAHAN, Z., GÖRGÜLÜ, M., ÇELİK, L. 2011. The relationship of temperature-humudity index with milk components and energy output of dairy cows. 8th International Symposium on the Nutrition of the Herbivore, 6-9 September 2011. Aberystwyth, Wales,UK.
 52. SERBESTER, U., ÇINAR, M., CEYHAN, A., GÖRGÜLÜ, M., 2011. Effects of fat to protein ratio in early lactation on subsequent milk yield, milk lactose, urea nitrogen, citric acid and somatic cell count of dairy cows. Eight International Symposium on the Nutrition of Herbivores (ISNH8), 6-9 September, Aberystwyth University, England.
 53. ÇINAR, M., SERBESTER, U., CEYHAN, A., GÖRGÜLÜ, M., 2011. Holstein Irkı İneklerde Somatik Hücre Sayısının Süt Verimi ve Komposizyonu Üzerine Etkisi ve Subklinik Mastitisle İlişkisi. 7. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, Çukurova Üniveritesi, 14-16 Eylül, Adana.
 54. SERBESTER, U., ÇINAR, M., CEYHAN, A., ERDEM, H., GÖRGÜLÜ, M., KUTLU, H. R., ÇELIK, L. B., YÜCELT, Ö., CARDOZA, P. W., BLANCH, M., 2011. Effect of essential oils on production and reproduction in early lactating cows during heat exposure. ADSA-ASAS Joint Annual Meeting, 10-14 July, New Orleans, Louisiana, USA (poster bildirisidir)
 55. BOGA, M. KILIC, U. GORGULU, M. 2012. The Effects of Some Essential Oils On In Vitro Gas Production Of Different Feedstuffs. 63nd Annual Meeting of the EAAP. 26-30 August 2012. Bratislava, Slovakia.
 56. BOGA, M. KILIC, U. GORGULU M., 2012. The Effects of Some Essential Oils On Rumen Total Bacterıa And Protozoa Numbers. 63nd Annual Meeting of the EAA. 26-30 August 2012. Bratislava, Slovakia.
 57. ROFIQ, M.N. MARTONO, S. GÖRGÜLÜ, M. AND BOGA, M. 2012. Combination Effect of Clove and Cinnamon Oil on in Vitro Rumen Gas and Methane Production. Proceeding of the 2nd International Seminar on Animal Industry. Jakarta, 5-6 July 2012.
 58. ROFIQ, M.N., GORGULU, M., GUNEY, O., BOGA, M. 2012. Combination effect of clove and orange peel oils on rumen gas and methane production using in vitro gas production technique. In: Emission of Gas and Dust from Livestock. Saint-Malo, France – June 10-13, 2012. Edited by Mélynda Hassouna and Nadine Guingand. pp 213-216.
 59. ROFIQ, M.N. GORGULU, M. 2014. Effect of Administration of Clove and Orange Peel Oils on Milk Yield and Composition in Dairy Goat. The 2nd Asian-Australasian Dairy Goat Conference, April 25-27th, 2014, Bogor, Indonesia
 60. GÖNCÜ, S., GÖRGÜLÜ, M.,MEVLIYAOĞULLARI,E., 2015. Düve Yetiştirme Koşullarının Ergin Dönem Performansa Etkileri Konulu Çalışma Sonuçları. 9. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, 3-5 Eylül 2015, Konya.
 61. NAZAN KOLUMAN, İRFAN DAŞKIRAN, KADRIYE HATIPOĞLU, MURAT GÖRGÜLÜ Türkiye’de Keçi Eti Üretimi ve Pazarlama Kanallarının Oluşturulması9. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, 3-5 Eylül 2015, Konya.
 62. AWLAD, M., M.E.M. SERBESTER, U.,KOLUMAN, N., GÖRGÜLÜ, M.,2015. Alman Alaca ve Saanen Irkı Keçilerde yemleme sisteminin performans ve süt kompozisyonu üzerine etkisi. V.Ulusal Tarım Öğrenci Kongresi, 222. Sf (Poster sunum) 201-22 Nisan 2015
 63. WAKILL H. M., GÖRGÜLÜ, M., 2015. The effects of choice feeding on pre and post-weaning performance of Hostein calves. ADSA-ASAS Joint Annual Meeting (JAM) 2015. Orlando USA.
 64. GÖNCÜ, S., GÖRGÜLÜ, M., MEVLIYAOĞULLARI,E., 2015. The Lactation Performances and Some Reproductive Traits of Heifers Raised in Different Growth performances. 7TH BALKAN ANIMAL SCIENCE CONFERENCE, BALNIMALCON, 3th-6th June 2015, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
 65. GONCU,S TURKOGLU, G. KOLUMAN, N., GORGULU, M. 2016. The effect of Work Safety, Animal Welfare Criteria on Profitability in Dairy. The 17th Asian-Australasian Association of Animal Production Societies Animal Science Congress.22-25 August 2016. Fukuoka-Japan
 66. Mevliyaogullari, E. Goncu, S., Gorgulu, M. 2016. The effects of feeding methods during pre-weaning period on the fattening performance of male calves. The 17th Asian-Australasian Association of Animal Production Societies Animal Science Congress.22-25 August 2016. Fukuoka-Japan