Makaleler

1. BİLİMSEL TEZ ÇALIŞMALARI

        1.1. Yüksek Lisans Tezi

GÖRGÜLÜ, M., 1990. Dana Besisinde Besibaşı Canlı  Ağırlık ve Rasyondaki Enerji Düzeyinin Besi Performansı Üzerine Etkileri. Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Adana.

1.2. Doktora Tezi

        GÖRGÜLÜ, M., 1994. Rasyondaki Enerji ve Protein Düzeyi ile Protein Kaynaklarının İvesi Erkek Kuzularda Besi Performansına, Karkas Özelliklerine ve Bazı Rumen ve Kan Parametrelerine Etkileri.Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Adana.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR

Makaleler

 1. Makaleler
 2. GÖRGÜLÜ, M. ve ÖZTÜRKCAN O., (1991). The effect of initial liveweigth and dietary energy level on fattening performance of young bulls. Ç.Ü.Fen Bilimleri Enstitüsü, Fen ve Mühendislik Bilimleri dergisi, 5 (2):81-86.
 3. ÖZTÜRKCAN, O., DEMİR, E., ve GÖRGÜLÜ, M., (1993). Rasyona katılan metionin, kolin  ve lizinin etlik piliçlerin performans ve abdominal yağ miktarına etkileri. Doğa Türk Tarım ve Ormancılık Dergisi, 17:213-220
 4. DEMİR, E., GÖRGÜLÜ, M. ve ÖZTÜRKCAN, O., (1993). Değişik enerji düzeylerinde rasyona eklenen Zinc Bacitracin’in etlik piliçlerin verim özelliklerine etkileri. Ç.Ü.Ziraat Fakültesi Dergisi, 8(3):197-206.
 5. GÖRGÜLÜ, M., DEMİR, E., ÖZTÜRKCAN, O. ve KÜÇÜKER, N., (1993). Entansif besi öncesi kısıtlı beslemenin genç Siyahalaca Danaların besisinde besi performansı ve besi ekonomisine etkileri. Ç.Ü.Ziraat Fakültesi  Dergisi, 8(4):95-104.
 6. GÖRGÜLÜ, M., DEMİR, E., ÖZTÜRKCAN, O. ve KÜÇÜKER, N (1993). Değişik kaba yem içeren rasyonlarla yemlenen sığırlarda rumeniçi fizyolojik olaylar ve rumen sıvısı parametreleri arasındaki ilişkiler. Ç.Ü.Ziraat Fakültesi  Dergisi, 8(4):205-218.
 7. PEKEL, E., ÖZKÜTÜK, K., CEBECİ, Z., KUMLU, S. ÖZTÜRKCAN, O. ve GÖRGÜLÜ, M., (1993). Kilis Tipi Güney sarı Kırmızı Sığırların yayılış alanları, performansları ve GAP Bölgesi için bu sığırlardan yararlanma olanakları. (Proje bileşeni no:5.6.2). Ç.Ü.Ziraat Fakültesi, Genel Yayın No:64. GAP Yayınları No:75. Adana
 8. DEMİR, E., GÖRGÜLÜ, M. ve ÖZTÜRKCAN, O., 1994. Yüksek konsantre yemle yemlenen sığırlarda Sodyum Lasalocid’in rumen sıvısı parametrelerine etkileri ve parametreler arası ilişkiler. Ç.Ü.Ziraat Fakültesi Dergisi, 9(1):65-76.
 9. GÖRGÜLÜ, M., ÖZTÜRKCAN, O. ve DEMİR, E. (1994). Rasyondaki enerji ve protein düzeyinin ivesi kuzuların karkas ozelliklerine etkileri. Yem Sanayicileri Birliği Aylık Dergisi, KASIM 1994: 24-30.
 10. GÖRGÜLÜ, M., KUTLU, H.R., DEMİR, E.ve ÖZTÜRKCAN, O.(1995). Besi rasyonlarında bütün arpa kullanılmasının erkek ivesi kuzularda besi performansına etkileri. Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 10(2):151-156.
 11. KUTLU, H.R., GÖRGÜLÜ, M., ÖZTÜRKCAN, O. ve DEMİR, E. (1995). Islak yemle beslemenin etlik piliçlerin performansı üzerine etkisi 1 Laboratuvar koşullarında. Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 10(2):157-168.
 12. GÖRGÜLÜ, M., DEMİR, E., KUTLU, H.R. ve ÖZTÜRKCAN, O. (1995). Kısıtlı yemleme şartlarında sodyum lasalocidin siyahalaca danaların besi performansına etkileri. Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 10(2):185-192.
 13. KUTLU, H.R., GÖRGÜLÜ, M., ÖZTÜRKCAN, O. ve DEMİR, E. (1995). Islak yemle beslemenin etlik piliçlerin performansı üzerine etkisi 2. Ticari üretim koşullarında. Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 10(2):193-204.
 14. DEMİR, E., GÖRGÜLÜ, M., KUTLU, H.R. ve ÖZTÜRKCAN, O. (1995). Kalsiyum kaynağı olarak kullanılan mermer tozu, kalsiyum karbonat ve kurutulmuş yumurta kabuğunun yumurta tavuklarının yumurta verimi ve kabuk kalitesine etkileri. Doğa Türk Veterinerlik ve Hayvancılık Dergisi, 19:285-289.
 15. DEMİR, E. , ÖZTÜRKCAN, O, GÖRGÜLÜ, M., KUTLU, H.R. and OKAN, F. (1995). Sıcak koşullarda yumurta tavuğu rasyonlarına eklenen vitamin A ve C’nin yumurta özelliklerine etkileri.Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 10(4):123-132
 16. GÖRGÜLÜ, M., KUTLU, H.R., DEMİR, E., ÖZTÜRKCAN, O. and FORBES, J.M. (1996). Nutritional consequances of free-choice among feed ingredients by Awassi lambs. Small Ruminant Research, 20:23-29. (SCI)
 17. GÖRGÜLÜ, M., KUTLU, H.R., DEMİR, E. ve ÖZTÜRKCAN, O. (1996). Erkek İvesi kuzularla yapılan beside ardışık günlerde enerji ve protein içerikleri farklı rasyonlarla yemlemenin besi performansına etkileri. Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi,11(2):63-74.)
 18. GÖRGÜLÜ, M., KUTLU, H.R., ZUREK, A. ve BAYKAL, L. (1998). Süt sığırı işletmelerinde kaba yem üretimi ve kullanımının optimizasyonu. Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 13(1):81-90.
 19. KUTLU, H.R., ÜNSAL, İ., KARAMAN, M., GÖRGÜLÜ, M., YURTSEVEN, S. ve BAYKAL, L. 1998. Etlik piliçlerin performansı üzerine Yucca Schidigera Tozu (DK Toz 35)’nun etkisi. Yem Magazin, 21:29-32.
 20. KUTLU, H.R., ÖZCAN, N, BÜYÜKALACA, S., BAYKAL, L., GÖRGÜLÜ, M., ve ÖZTÜRKCAN, O. 1999. Mantar inokülasyonunun buğday samanının besin madde içeriği ve besin madde sindirilebilirliği üzerine etkisi. Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 14(3):77-86.
 21. KUTLU, H.R., GÖRGÜLÜ, M., BAYKAL, L. ve ÜNSAL, İ. 2000. Rasyon çinko içeriğinin değerlendirilmesinde model hayvan olarak etlik civcivlerin kullanımı: rasyon çinko düzeyi-büyüme performansı. Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 15(1):63-68.
 22. KUTLU, H.R., GÖRGÜLÜ, M., BAYKAL, L.., ÖZCAN, N. and BÜYÜKALACA, S. 2000. Effects of Pleurotus florida inoculation or urea treatment on feeding value of wheat straw. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 24(2):169-175. (SCI)
 23. KUTLU, H.R., ÜNSAL, İ. and GÖRGÜLÜ, M. (2001). Effects of providing dietary wood (oak) charcol to broiler chicks and laying hens. Animal Feed Science and Technlogy, 90:213-226. (SCI)
 24. KUTLU, H.R., GÖRGÜLÜ, M. and ÜNSAL, İ. (2001). Effects of dietary Yucca schidigera powder on performance and egg cholesterol content of laying hens. Journal of Applied Animal Research., 20:49-56. (SCI)
 25. PISULEWSKI, P.M., KOWALSKI, Z.M., and GÖRGÜLÜ, M. 2002. Lactational responses to ruminally-protected methionin in cows fed a low protein grass silage-based diets. Journal of Animal and Feed Sciences. 11:189-203. (SCI)
 26. GÜNEY, O., GÖRGÜLÜ, M, TORUN, O. ve ÖZUYANIK, O. 2002. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Margo Develet Üretme Çiftliğinde Yetiştitilmekte olan Sakız, İvesi ve Sakız x İvesi melezi erekek kuzuların besideki performansları üzerinde karşılaştırmalı bir araştırma. Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi.17(2):47-52.
 27. GÖRGÜLÜ, M., SIUTA, A., YURTSEVEN, S., ÖNGEL, E., and KUTLU, H.R. 2003. Effect of Probiotic on Growing Performance and Health of Calves. Cuban Journal of Agricultural Science. 37(2):125-129. (SCI)
 28. GÖRGÜLÜ, M., BAYKAL, L., KUTLU, H.R. and TAŞDEMİR, A.R. 2003. Determination of protein degradability of some subtropical protein sources by in situ Journal of Applied Animal Research. 23:209-215. (SCI).
 29. KOWALSKİ, Z.M. PİSULEWSKİ, P.M., and GÖRGÜLÜ, M. Effects of protected methionine and variable energy supply on lactational responses in dairy cows fed grass silage-based diets. Journal of Animal and Feed Sciences.12:451-464. (SCI)
 30. GÖRGÜLÜ, M., GÜNEY, O., TORUN, O., ÖZUYANIK, O., and KUTLU, H.R. 2003. An alternative feeding system for dairy goats: Effects of free-choice feeding on milk yield and milk composition of lactating suckling Damascus Goats. Journal of Animal and Feed Sciences. 12:33-44. (SCI)
 31. GUNEY, O., OZUYANIK, O., TORUN,O. GORGULU, M., and DARCAN,N. 2003. Relationship between Some Polymorphic Parameters and Performances in Damascus Goats. Journal of Biological Sciences Vol.6, No.8, April, 738-740, (Abstracting/Indexing:ASCI, AGRIS, CABI, PASTIC).
 32. ŞAHİNLER, S., GORGULU, M. (2003). Estimation of main carcass components by using bootstrapping regression method. Journal of Animal and Feed Sciences. 12, 729-739. (SCI)
 33. YAYLAK, E., Y. KONCA GÖRGÜLÜ, 2003.Yoğun Yem Formunun Kuzuların Besi Performansına Etkisi. Hayvansal Üretim Dergisi. Cilt: 44 Sayı: 1, s:18-25.
 34. GORGULU, M., YURTSEVEN, S., UNSAL, I., KUTLU, H.R. 2004. Effect of dietary supplemental Yucca schidigera powder on fattening performance of male lambsJ. Appl.Anim Res. 25 (1): 33-36. (SCI)
 35. YURTSEVEN, S., GORGULU, M. Effects of grain sources and feeding methods, free-choice vs total mixed ration, on milk yield and composition of German Fawn x Hair crossbred goats in mid lactation. Journal of Animal and Feed Sciences 13 (3): 417-428. (SCI)
 36. SERBESTER, U., GORGULU, M., KUTLU, H. R., YURTSEVEN, S., ARIELI, A., KOWALSKI, Z. M. 2005. The Effects of Sprinkler Plus Fan, Fish Meal or Dietary Fat on Milk Yield and Milk Composition of Dairy Cows in Mid Lactation During Summer. Journal of Animal and Feed Sciences.14 (4): 639-653. (SCI)
 37. YURTSEVEN, S., GÖRGÜLÜ, M., 2007. The Effects of Multiple Choices for Grain and Protein Sources Differing in Ruminal Degradability on Diet Selection and Performance of Lactating Dairy Goats. Journal of Animal Production. 48 (2): 7-14.
 38. YILMAZ, H., GÜL, A., MUTLU, S., GÖRGÜLÜ, M. Adana İlinde sığır desteği pğrojesi kapsamında tarımsal kalkınma kooperatiflerinin uygulamaları ve hayvancılık faaliyetine katkıları. Ç.Ü. Ziraat Fakğltesi Dergisi. 22(4):11-20.
 39. GÖRGÜLÜ, M., YURTSEVEN, S., KUTLU, H. R., SERBESTER, U., 2008. Effects of Grain and Protein Sources on Diet Preferences, Milk Yield and Milk Composition of Choice-Fed German Fawn x Hair Crossbred Goats in Mid Lactation. Journal of Animal and Veterinary Advances, 7(10): 1241-1251. (SCI)
 40. GÖRGÜLÜ, M., BOĞA, M, ŞAHİN, A., SERBESTER, U., KUTLU, H. R., ŞAHİNLER, S., 2008. Diet Selection and Eating Behaviour of Lactating Goats Subjected to Time Restricted Feeding in Choice and Single Feeding System. Small Rumin. Res., 78: 41-47. (SCI)
 41. BOGA, M., GORGULU, M. Effects of Probiotics based on Lactobacillus sp. and Lactobacillus sp. +Yeast (sacchoromycess cerevisiae) on Milk Yield and Milk Composition of Dairy Cows. Cuban Journal of Agricultural Science. Volume 47(4):305-308. (SCI)
 42. GÖRGÜLÜ, M., YURTSEVEN, S., KUTLU, H.R. and SERBESTER, U. 2008. Effects of Grain and Protein Sources on Diet Preferences, Milk Yield and Milk Composition of Choice-Fed German Fawn x Hair Crossbred Goats in Mid Lactation. Journal of Animal and Veterinary Advances. 7(10): 1241-1251. (SCI)
 43. BOGA, M., GORGULU, M., YURTSEVEN, S. Ruminant Hayvanlarda Telafi Edici Büyüme ve Etkileri. Hayvansal Üretim 49(2): 52-59.
 44. BOGA, M. ŞAHİN, A. KILIÇ, Ü., GORGULU, M. Behavioural Responses of Dairy Calves to Cafeteria Feeding vs. Single Feeding. Journal of Animal and Veterinary Advances. 8(8):1573-1578. (SCI)
 45. GÖNCÜ, S. DORAN F., BOĞA, M., KILIÇ, Ü. GÖRGÜLÜ. M. The Effect of Feeding Method of Roughage on Rumen Development and Growth Performance of Holstein Friesian Calves. Journal of Agricultural Sciences.16:123-128. (SCI)
 46. GÖRGÜLÜ,M., GÖNCÜ, S., GÖKÇE, G. 2010. The Effects of Supplemental L-Carnitine on Growing Performance of Milk-Fed Calves. Cuban Journal of Agricultural Science. 44(2):117-119. (SCI)
 47. TASDEMİR, A. R. GÖRGÜLÜ, M. SERBESTER, U.,AND YURTSEVEN, S. 2011. Influence of Dietary fat, L-carnitine and Niacin on Milk Yield, Milk Composition of Dairy Cows in Midlactation. Cuban Journal of Agricultural Science. 45 (2):123-129. (SCI)
 48. KILIC, U. BOGA, M., GORGULU, M., SAHAN, Z. 2011. The effects of different compounds in some essential oils on in vitro gas production.  Journal of Anımal and Feed Sciences, 20: 626-.636. (SCI)
 49. GÖNCÜ,S.,  SUCAK, M.G., GÖRGÜLÜ, M., Effect of Castration on Agressive Behavior and Fattening Performances of Simmental and Holstein Cattle. Ç.Ü.Z.F. Dergisi. 26(1):25-30.
 50. GORGULU, M. BOGA, M.SAHINLER, S., KILIC, U. DARCAN, N. 2011 Meal criterion and feeding behaviour in sheep and goats. Options Méditerranéennes, 99, 31-34.
 51. AYASAN, T., GOK, K., ASARKA, A., HIZLI, H., GÖRGÜLÜ, M., KARAKOZAK, E., COSKUN, M.A., SEGMENOGLU, M.S.  Mısır Silajı ve Seker Pancarı Posasının Erkek Danaların Besi Performansı, Kan Parametresi ile Kesim Ölçütleri Üzerine Etkisi. Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 7 (1):64-73, 2012
 52. GÖRGÜLÜ, M. AKYOL M.A. BOĞA, M. GÖNCÜ, S. 2012. The effects of choice feeding and season on feeding behavior and growth performance of calves Journal of Animal and Feed Sciences 2: 263–275 (SCI).
 53. SERBESTER, U., ÇINAR, M, CEYHAN, A., ERDEM,H., GÖRGÜLÜ, M., KUTLU, H.R., BAYKAL ÇELIK, L., YÜCELT, O., CARDOZO, P. W. 2012. Effect of Essential Oil Combination on Performance, Milk Composition, Blood Parameters And Pregnancy Rate in Early Lactating Dairy Cows During Heat Exposure. The Journal of Animal & Plant Sciences, 22(3): 556-563 (SCI)
 54. GONCU, S., GORGULU, M., GOKCE, G. 2012. The Effect of Aditional Lyzozyme to Milk on Growth Performances of Holstein Calves. Journal of Animal and Veterinary Advanced. 11: 3724-3727. (SCI)
 55. KOSEM. GORGULUM. KAYAN. AYDİLEKF. BOZKAYAT. BAYRİLE. KURARZ. KİYMA, A. GUZELOGLU, M. ATLİ 2013. Expression profiles of Interferon-tau Stimulated Genes in milk cells in pregnant dairy cows. Reproduction in Domestic Animals. 48:65-66. (SCI, Abstract)
 56. KOSE, M. GORGULU, M. KAYA, N. AYDİLEKF. BOZKAYAT. BAYRİLE. KURARZ. KİYMAA. GUZELOGLUM. ATLİ 2013. Expression Profiles of Interferon-Tau Stimulated Genes (ISGs) in Peripheral Blood Leucocytes (PBLs) and Milk Cells in Pregnant Dairy Cows. Kafkas Univ. Vet. Fak. Derg.20 (2): 189-194. (SCI)
 57. SERBESTER, U., ÇAKMAKÇI, C.GÖNCÜ, S. GÖRGÜLÜ, M. Effect of feeding starter containing butyrate salt on pre- and post-weaning performance of early or normally weaned calves. Revue Méd. Vét., 165 (1-2): 44-48. SCI.
 58. KELES, A. E., GORGULU and S. GONCU, 2014. The effect of feeding regime without roughage during the pre-weaning period on pre- and postweaning performance of dairy calves. Bulg. J. Agric. Sci., 20: 675-679.
 59. BOGA, M., GORGULU and A. SAHIN, 2014. Effects of feeding methods, season and production level on lactation performance and feeding behaviour of dairy cows. Bulg. J. Agric. Sci.,20: 915-923.
 60. ROFIQ, M.N. and GORGULU, M. Combination Effect of Clove and Orange Peel Oils on In vitro Digestion of Dairy Total Mixed Ration Using ANKOM DAISYII Incubator. The Journal of Advanced Agricultural Technologies (JOAAT) 1(1): 14-18.
 61. SERBESTER, U., AKKAYA, M.R. YUCEL, C., and GÖRGÜLÜ, M. 2015. Comparison of yield, nutritive value, and in vitro digestibility of monocrop and intercropped corn-soybean silages cut at two maturity stages. Italian J. Anim. Sci. 14(1): 66-70. (SCI)
 62. CINAR, M., SERBESTER, U., CEYHAN, A. GORGULU M. 2015. Effect of somatic cell count on milk yield and composition of first and second lactation dairy cows. Italian Journal of Animal Science, 14: 105-108.
 63. KOLUMAN, N, BOĞA, M. SILANIKOVE, N. GORGULU, M. 2016. Performance and Feeding Behavior of Crossbred Goats in Mediterranean Climate of Turkey. Revista Brasileira de Zootecnia. 45(12):768-772.
 64. HASSANI, W. GORGULU, M. GONCU, S. 2016. The effects of choice feeding on pre- and post-weaning performance of Holstein calves. Asian Research Journal of Agriculture. 5(1): 1-8.
 65. SUCAK, M.G., U., SERBESTER, M., GORGULU. 2017. Effects of Dietary Starch and Crude Protein Levels on Milk Production and Composition of Dairy Cows Fed High Concentrate Diet. Turkish Journal of Agriculture – Food Science and Technology, 5(6): 563-567.
 66. SERBESTER, U., M.E.M.A., MOHAMMAD, N., KOLUMAN, M. GORGULU. 2018. Effects of Different Feeding Systems on Performance and Milk Composition of German Fawn and Saanen Does KSU J. Agric Nat 21(2):209-214.