RUMİNANT YEMLERİNDE SE, ME, TDN, NEm, NEg, NEl DEĞERLERİNİN HAM BESIN MADDELERİNDEN HESAPLANMASI

(Ruminant Yemlerinde Enerji Değerlerinin Ham besin Maddelerinden Hesaplanması)

(Hesaplamaların EXCEL Uygulaması Buradan İndirilebilir)

Prof.Dr. Murat GÖRGÜLÜ

 KISALTMALAR:
 KM: Kuru madde
OM: Organik madde
HK: Ham kül
HY: Ham yağ
HS: Ham selüloz
ADF: Asit deterjan lif (acid detergent fiber)
AOZM=azotsuz öz madde
SE: Sindirilebilir enerji
TDN: Total Digestible Nutrients (Toplam sindirilebilir besinmaddeleri)
ME: Metabolik enerji
NEl: Net enerji laktasyon
NEg : Net enerji canlı ağırlık kazancı

ENERJI DÖNÜŞÜMLERI:

 • SE (Mcal/kg KM) = 0.04409 %TDN  (SE=sindirilebilir enerji)
 • ME (Mcal/Kg KM) = 1.01 SE  – 0.45 (ME=Metabolik enerji)
 • ME (Mcal/Kg KM)= 0.0445 %TDN – 0.45
 • ME (Mcal/Kg KM) = 0.82 SE
 • NEm (Mcal/Kg KM) = 1.37 × ME – 0.138 × ME2+ 0.0105 × ME3– 1.12 (NEm=Net Enerji Yaşama payı)
 • NEg(Mcal/Kg KM)  = 1.42 × ME – 0.174 × ME2 + 0.0122 × ME3 – 1.65 (NEg=Net Enerji canlı ağırlık kazancı)
 • NEl (Mcal/Kg KM) = 0.0245 %TDN – 0.12
 • NEl (Mcal/Kg KM)= 0.5557 SE – 0.12
 • %TDN= 22.68  SE
 • %TDN= 40.816 NEl + 4.899
 • %TDN=22.47 ME +10.11
 • %TDN=27.66 ME
 • 1 Mcal=4.184 MJ

KARMA YEMLERIN ENERJI İÇERIKELERININ BELIRLENMESI

ALDERMAN (1985):

ME  (MJ/Kg KM)= (11.78 + 0.0654 %HP+ 0.0665 %HY2– 0.0414 %HY x %HS – 0. 118 %HK)/4.184
HP : ham protein, HY: ham yağ, HS= ham selüloz, HK:ham kül
Not: Kuru madde oranı ile çarpılarak havada kuru ME içeriği saptanmalıdır.

Kilokaloriye Dönüştürülmüş Eşitlik:

ME (Kcal/Kg KM)=2816+15.63 %HP +15.89 %HY2 – 9.89 %HY*%HS-28.2 %HK
TSE (9610)- (Sauvant 1978):

ME (Kcal/kg OM) = 3260 + 0.455 HP + 3.517 HY – 4.037 HS
HP: (g/kg OM), HY: (g/kg OM),  HK: (g /kg OM)
Not:OM’de  hesaplanan ME nin kg yemde belirlenmesi için belirlenen ME değerinin karmanın OM düzeyi ile çarpılması gerekir.

TSE 9610-Sauvant (1978) ME Eşitliği Doğrudan Kg KM’de Hesaplama Yapılabilecek Eşitlik;

ME (Kcal/kg KM)= (3260+455 (%HP/(%KM-%HK))+3517 (%HY/(%KM-%HK) – 4037 (%HS/(%KM-%HK)) %OM/100

Dugmore , 1995:

ME(MJ/Kg KM)=13,50+0.263 %HY-0.133 %HK-0.136 %ADF
ME (Kcal/kg KM): 3227+62.86 %HY – 31.79 %HK – 32.50 %ADF

MAFF-1975;

ME (MJ/Kg KM): 0.12 %HP +0.31 %HY + 0.05 %HS + 0.14 %NFE
ME (Kcal/Kg KM): 28.68 %HP + 74.09 %HY + 11,95 %HS + 33.46 %NFE

MAFF-1984;

ME (MJ/Kg KM): 13.50 – 0.15 %ADF + 0.14 %HP – 0.15 %HK
ME (Kcal/Kg KM): 3227 – 35.85 %ADF + 33.46 %HP – 35.85 %HK

 

SCHNEIDER 1952:

%TDN =26.5 + 0.248 %HP +  0.977 %HY + 0.655 %NFE
ME(Kcal/Kg KM)=958 + 8.97 %HP + 35.3 %HY +23.7 %NFE

STEINGASS VE ARK. 1997;

ME (MJ/kg KM): 13.82 + 0.402 %HY – 0.155 % HS – 0.135 %HK
ME (Kcal/kg KM): 3303 + 96.08 %HY – 37.05 %HS – 32.27 %HK

Not: Kg KM belirlenen enerji değerlerin yemin KM oranı ile çarpılarak havada kuru yemde enerji değerleri hesaplanabilir.

 

GENELLEŞTİRİLMİŞ EŞİTLİKLER (Bütün Yemler İçin Kullanılabilir):

John Moran-2005:

%TDN = 5.31 + 0.412 %HP + 0.249 %HS + 1.444 %HY + 0.937 %NFE
ME (MJ/Kg KM) = 0.185 %TDN – 1.89
ME (Kcal /kg KM)= 18.22 %HP + 11.01 %HS + 63.85 %HY + 41.43 %NFE – 216,93

FARKLI KURULUŞLARIN HAM BESIN MADDE İÇERİKLERİNDEN FARKLI YEMLERİN ENERJİ TAYİN EŞİTLİKLERİ:

AMADI VE ROBINSON-2005 (DAVIS UNIVERSİTESİ)

Aşağıdaki dönüşümlerde NRC’nin sindirilebilir enerjiden metabolik enerjiye dönüşümde önerdiği ME=0.82SE eşitliği kullanılmıştır.

NEl, NEm ve NEg  değerleri de yine NRC’nin önerdiği aşağıdaki eşitliklerden hesaplanabilir.

 • NEm (Mcal/Kg KM) = 1.37 × ME – 0.138 × ME2+ 0.0105 × ME3– 1.12 (NEm=Net Enerji Yaşama payı)
 • NEg(Mcal/Kg KM)  = 1.42 × ME – 0.174 × ME2 + 0.0122 × ME3 – 1.65 (NEg=Net Enerji canlı ağırlık kazancı)
 • NEl (Mcal/Kg KM)= 0.5557 SE – 0.12

Ayrıca yemlerin NPN içerikleri biliniyor ise  sindirilebilir enerji değerleri aşağıdaki eşitlikle düzeltilmelidir.

SE (Mcal/Kg KM)=SE (1-(HPxNPN/28200))
GENEL EŞİTLİK:

SE (Mcal/Kg KM)= 3.916828 – 0.00812 %HP + 0.04554  %HY – 0.0176 %HK – 0.0422 %HS
ME (Kcal /kg KM)= 3212 – 6.66 %HP + 37.34 %HY- 14,43 %HK – 34.60 HS

BAKLAGİL-KABA YEMLERİ:

SE Mcal/Kg KM)= 2.811904 + 0.0209413 %HP+ 0.006492 %HY + 0.01302 %HK – 0.0274 %HS
ME (Kcal/kg KM)= 2306 + 17.17 %HP + 5.32 %HY + 10.68 %HK – 22.47 HS

BAKLAGİL HARİCİ KABA YEMLER:

SE (Mcal/kg KM)= 3.264743 + 0.06363 %HP – 0.0761 %HY – 0.0508 %HK – 0.0283 %HS
ME (Kcal/kg KM)= 2677 + 52.18 %HP – 62.40 %HY – 41.66 %HK – 23.21 %HS

ÇAYIR- MERA KABA YEMLERİ:

SE (Mcal/kg KM)= 3.723255 + 0.002459 %HP + 0.0815818 %HY – 0.0211 %HK – 0.036135 %HS
ME (Kcal/kg KM)= 3053 + 2.02 %HP + 66.90 %HY –  17.30 %HK – 29.63 %HS

SİLAJLAR:

SE (Mcal/kg KM)= 3.681242 – 0.0130 %HP + 0.04553 %HY – 0.0328 %HK – 0.0284 %HS
ME (Mcal/kg KM)= 3019 – 10.66 %HP + 37.33 %HY – 26.90 %HK – 23.29 %HS

ENERJİ YEMLERİ:

SE (Mcal/kg KM)= 3.729697 + 0.008047 %HP + 0.04582 %HY – 0.0393 %HK – 0.0392 %HS
ME (Mcal/kg KM)= 3058+ 6.6 %HP + 37.57 %HY – 32.23 %HK –  32.14 %HS

PROTEİN YEMLERİ:

SE (Mcal/Kg KM)= 4.706482 – 0.0158 %HP + 0.034633 %HY – 0.0241 %HK – 0.0598 %HS
ME (Kcal/Kg KM)= 3859 – 12.96 %HP + 28.40 %HY – 19.76 %HK – 49.04 %HS

PEN-STATE UNIVERSITESI (ADAMS-1994)

TDN den ME ye dönüşümlerde SE (Mcal/kg KM) = 0.04409 %TDN  (SE=sindirilebilir enerji) ve ME (Mcal/Kg KM) = 0.82 SE eşitlikleri kullanılmıştır.

BAKLAGILLER:

NEl (Mcal/kg KM): 2.30 – 0.0262%ADF

%TDN=4.898 + 40.816 NEl
%TDN =98.775-1.069*ADF
ME (Kcal/Kg KM)=3571+38.64 ADF

BAKLAGIL BUĞDAYGIL KARIŞIMLARI:

NEl (Mcal/kg KM): 2.396 – 0.0280%ADF
%TDN=4.898 + 40.816 NEl
%TDN=102.69-1.143 %ADF
ME (Kcal/kg KM)= 3712-41.32 ADF

ÇAYIROTU, KÜÇÜK TAHIL (ARPA, TRITIKALE, BUĞDAY) HASILLARI, SORGUM OTU, SUDAN OTU

NEl (Mcal/kg KM)=2.39-0.0273 %ADF
%TDN=4.898 + 40.816 NEl
%TDN = 102.45-1.114%ADF
ME (Kcal/kg KM)= 3704-40.27 %ADF

MISIR SIALJI

NEl (Mcal/kg KM)=2.30 – 0.0273 %ADF
%TDN=31.4 + 24.11 NEl
%TDN = 86.85-0.658*ADF
ME (Kcal/kg KM)= 3140 – 23.79 %ADF

TMR (KABA VE KESIF YEM KARIŞIMI)

%TDN = 93.53- 1.03 %ADF
NEl=0.0245 %TDN – 0.12
NEl (Mcal/kg KM)=2.17 – 0.0252 %ADF
ME (Kcal/kg KM)= 3381 – 37.23 %ADF

KESIF YEM/KARMA YEM

%TDN=81.41-0.6 %HS
%HS = 0.83 %ADF-1.3
%TDN = 82.19 – 0.498%ADF
NEl=0.0245 %TDN – 0.12
NEl (Mcal/kg KM)=1.995 – 0.0147 %HS
NEl (Mcal/kg KM)=2.01 – 0.0122 %ADF
ME (Kcal/kg KM)= 2943 – 21.69 %HS
ME(Kcal/kg KM)=2971 – 18.0 %ADF

TANE MISIR:

%TDN = 92.22- 1.535 %ADF
NEl (Mcal/kg KM)=1.993-0.0057 %ADF
ME (Kcal/kg KM)= 3334 – 55.49 %ADF

KÜÇÜK TAHILLAR (ARPA, BUĞDAY, ÇAVDAR, YULAF):

%TDN=4.898 + 40.816 NEl
NEl (Mcal/kg KM)=2.0407-0.0175*%ADF
%TDN =88.20 – 0.714 %ADF
ME (Kcal/kg KM)= 3188 – 25.81 %ADF

KESİF VE KABA YEMLERİN ENERJİ DEĞERLERİNİN HESAPLANMASINDA KULLANILAN EŞİTLİKLER (CLEMSON UNİVERSİTESİ)

TDN den ME ye dönüşümlerde SE (Mcal/kg KM) = 0.04409 %TDN  (SE=sindirilebilir enerji) ve ME (Mcal/Kg KM) = 0.82 SE eşitlikleri kullanılmıştır.

1. Ham Selüloz(%)

a. Kuru otlar ve Silajlar
%HS = 0.75 %ADF + 3.56

b. Tahıllar ve Tahıl Bazlı Karma Yemler:
(Arpa-Buğday-Sorgum-Tritikale-Çavdar-Yulaf-Darı ve Tahıl Karışımları-DDGS-Karma Yem-SFK-PTK-ATK-Çiğit Kabuğu, Soya Kabuğu)
%HS = %ADF x 0.80

c. TMR (Tota Mixed Ration) (Yonca-Mısır Silajı-Sorgum silajı-tahıl silajı-çayır otu silajı bazlı TMR’lar)
%HS = 0.9667 %ADF – 3.80

2. TDN(%) ve NEl (Mcal/Kg KM)
(CLEMSON)  a. Çayır otları ve silajları:
%TDN = 81.38 + 0.36 %HP – 0.77 %ADF
NEL (Mcal/kg KM)=0.0245 %TDN – 0.12
NEL (Mcal/kg KM)=1.874 + 0.0088 %HP – 0.0189 %ADF
ME (Mcal/Kg KM)= 2.942 + 0.013 %HP – 0.0278 %ADF

(CLEMSON)  b. Baklagiller: Baklagil kuru otları, Baklagil silajları
%TDN = 83.088 + 0.0353 %HP –  0.788%ADF
NEL (Mcal/kg KM)=0.0245 %TDN – 0.12
NEL (Mcal/kg KM)=1.916 + 0.000865 %HP – 0.0193 ADF
ME (Mcal/Kg KM)=3.00+ 0.00127 %HP – 0.0285 %ADF

(CLEMSON)  c. Sorgum Kuru Otu ve Silajı
%TDN = 83.33 – 0.795 %ADF
NEL (Mcal/kg KM)=0.0245 %TDN – 0.12
NEL (Mcal/kg KM)=1.922 – 0.0195 %ADF
ME (Mcal/Kg KM)= 3.01 – 0.0287 %ADF

(CLEMSON)  d. Dane Sorgum:
%TDN = 87.10 – 0.848 %ADF
NEL (Mcal/kg KM)=0.0245 %TDN – 0.12
NEL (Mcal/kg KM)=2.01 – 0.0208 %ADF
ME(Mcal/Kg KM)= 3.15 – 0.0307 %ADF

(PENN ST)  e. Küçük Dane Tahıl Kuru Otları ve Silajları:
NEL (Mcal/kg KM)=2.04 – 0.0175 %ADF
%TDN=4.898 + 40.816 NEl
%TDN=88.16 – 0.714 %ADF
ME (Mcal/Kg KM)= 3.187 – 0.0258 %ADF

 (CLEMSON)  f. Mısır Silajı:
%TDN = 85.65 + 0.362 %HP – 0.825 %ADF
NEL (Mcal/kg KM) = 0.0245 %TDN – 0.12
NEL (Mcal/kg KM) =1.978 + 0.0089 %HP – 0.0202 %ADF
ME (Mcal/Kg KM)= 3.096 + 0.013%HP – 0.0298 %ADF

(DHIA – NY)  g. Koçan Mısır:
%TDN = 99.72 – 1.927 %ADF
NEL(Mcal/kg KM) = 0.94 – 0.008 %ADF
ME (Mcal/Kg KM)=3.604 – 0.0697 %ADF

(DHIA – NY)  h. Dane Mısır :
%TDN = 92.22 – 1.535 %ADF
NEL(Mcal/kg KM) = 0.94 – 0.008 %ADF
ME (Mcal/Kg KM)=3.333 – 0.0555 %ADF

(CLEMSON)  i. Tahıllar ve Tahıl Bazlı Karma Yemler, SFK, PTK, AÇK
%TDN = 93.59 – 0.936 %ADF
NEL (Mcal/kg KM) = 0.0245 %TDN – 0.12
NEL (Mcal/kg KM) =  2.173 – 0.0229 %ADF
ME (Mcal/Kg KM)=3.383 – 0.0338 %ADF

(CLEMSON)   j. TMR-Çayır Otu Bazlı
%TDN = 88.96 + 0.36 %HP – 0.996%ADF
NEL (Mcal/kg KM) = 0.0245 %TDN – 0.12
NEL (Mcal/kg KM) = 2.059 + 0.0088 %HP – 0.0244 %ADF
ME (Mcal/Kg KM)= 3.216 + 0.013 %HP – 0.036 %ADF

(CLEMSON)  k. TMR –Baklagil Bazlı (Kuru ot veya Silaj)
%TDN = 90.82 + 0.0353 %CP – 1.01 %ADF
NEL (Mcal/kg KM) = 0.0245 %TDN – 0.12
NEL (Mcal/kg KM) = 2.105 + 0.00086 %HP – 0.0247 %ADF
ME (Mcal/Kg KM)=3.283  + 0.0013%HP –  0.0365 %ADF

 (CLEMSON)  l. TMR- Sorgum kuruotu veya Silajı Bazlı
%TDN = 91.13 – 1.02 %ADF
NEL (Mcal/kg KM) = 0.0245 %TDN – 0.12
NEL (Mcal/kg KM) = 2.113 -0.025 %ADF
ME (Mcal/Kg KM)= 3.294  – 0.0369 %ADF

(PENN ST)  m. TMR – Tahıl kuru Otları ve Silajı Bazlı
%TDN = 93.53 – 1.03 %ADF
NEL (Mcal/kg KM) = 0.0245 %TDN – 0.12
NEL (Mcal/kg KM) = 2.171 – 0.0252 %ADF
ME (Mcal/Kg KM)= 3.381 – 0.0372 %ADF

 (CLEMSON)   n. TMR – Mısır Silajı
%TDN = 93.75 + 0.362 %HP – 1.06 %ADF
NEL (Mcal/kg KM) = 0.0245 %TDN – 0.12
NEL (Mcal/kg KM) = 2.177 + 0.00887 %HP – 0.026 %ADF
ME (Mcal/Kg KM)= 3.389 + 0.013 %HP – 0.0383 %ADF

GADJAH MADA UNIVERSITESI
TDN VE ME EŞITLIKLERI
AOZM= 100- (%HK + %HP + %HS + %HY)

KURU OTLAR:
%TDN = 92.5 – 3.338 %HS – 6.945 %HY – 0.762 %AOZM + 1.115 %HP + 0.031 %HSx%HS – 0.133 %HYx%HY + 0.036 %HSx%AOZM + 0.207 %HYx%AOZM + 0.100 %HYx%HP – 0.022 %HYx%HYx%HP

YEŞIL OTLAR:
TDN = -54.6 + 6.769 %HS – 51.083 %HY + 1.851 %AOZM – 0.334 %HP – 0.049 %HS*%HS + 3.384 %HY*%HY – 0.086 %HS*%AOZM + 0.687 %HY*%AOZM + 0.942 %HY*%HP – 0.112 %HY*%HY*%HP

SILAJLAR:
TDN = -72.9 + 4.675 %HS – 1.280 %HY + 1.611 %AOZM + 0.497 %HP – 0.044 %HS*%HS – 0.760 %HY*%HY – 0.039 %HS*%AOZM + 0.087 %HY*%AOZM – 0.152 %HY*%HP + 0.074 %HY*%HY*%HP

ENERJI YEMLERI:
TDN = -202.7 – 1.357 %HS + 2.638 %HY + 3.003 %AOZM + 2.347 %HP + 0.046 %HS*%HS + 0.647 %HY*%HY + 0.041 %HS*%AOZM – 0.081 %HY*%AOZM + 0.553 %HY*%HP – 0.046 %HY*%HY*%HP

PROTEIN YEMLERI:
TDN = -133.7 – 0.254 %HS + 19.593 %HY + 2.784 %AOZM + 2.315 %HP + 0.028 %HS*%HS – 0.341 %HY*%HY – 0.008 %HS*%AOZM – 0.215 %HY*%AOZM – 0.193 %HY*%HP +0.004 %HY*%HY*%HP

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here