3.7 C
İstanbul
Pazar, Kasım 19, 2023

Sığır Yetiştiriciliğinde Biyogüvenlik

Sığır Yetiştiriciliğinde Biyogüvenlik Biyogüvenlik nedir? • Hastalık etkenlerinin insan ve hayvanların yaşam alanlarına girişini ve yayılmasını engellemeye yönelik önlemlerin tamamıdır. İşletmenin yer seçimi ve yapısı-1 1. Kurulacak işletme;...

Hayvancılık İşletmelerinde Koku Sorunu

Hayvancılık İşletmelerinde Koku Sorunu Giriş Hayvancılık işletmelerinde koku üç kaynaktan yayılır. Bunlar; gübre depolama yerleri, gübrenin tarlalara saçılması ve barınaklardan yayılan kokulardır. Hayvancılık işletmelerinden yayılan, çıkan...

Entansif Süt Sığırcılığında İşletmelerinde Kullanılan Sürü Yönetim Yazılımları Karşılaştırması

Entansif Süt Sığırcılığında İşletmelerinde Kullanılan Sürü Yönetim Yazılımları Karşılaştırması *9. Zootekni Kongresinde Sunulmuş Bildiri- PDF Formatlı Sunu. Günümüzde hayvancılıkta kullanılan başlıca ileri teknoloji unsurları “bilgisayar destekli...

Düve Yetiştirme Koşullarının Ergin Dönem Performansa Etkileri

Düve Yetiştirme Koşullarının Ergin Dönem Performansa Etkileri *PDF formatında sunu-9. Zoetekni Bilim Kongresinde Sunulmuştur. Süt sığırcılığı işletmelerinde döl verimi, süt verimi, damızlık satışı ve dolayısı ile...

Sürüde İnek Takibi

Sürüde İnek Takibi İnekler bireysel olarak takip edilmeli günlük durumları hakında bilgi sahibi olunmalıdır Ancak, zaman alıcı ve teknik bilgi gerektirir, tecrübe ister bu nedenle...

Hayvancılık İşletmelerinde Dezenfeksiyon

Hayvancılık İşletmelerinde Dezenfeksiyon Prof.Dr.Serap GÖNCÜ 30.03.2016 Sığırcılık işletmelerinde dezenfeksiyon uygulamaları Sığırcılık işletmelerinde temizlik ve dezenfeksiyon işlemi gıda güvenliği açısından çok büyük öneme sahiptir. Bir sığırcılık işletmesinde...

Yeni Buzağılamış Süt İneklerinde Döl Verimi Performans Takibi

Yeni Buzağılamış Süt İneklerinde Döl Verimi Performans Takibi Yeni doğum yapmış bir ineğin performansı, buzağılama sonrası 3. kızgınlığında gebe kalması olarak değerlendirilebilir. Ancak genel olarak...

Kilis Sığır Irkı Özellikleri

KİLİS SIĞIR IRKI ÖZELLİKLERİ Prof.Dr. Serap GÖNCÜ Ç.Ü.Z:F Zootekni Bölmü, Balcalı-Adana sgoncu@cu.edu.tr Özet Türkiye yerli ırklar arasında süt verimi yönünden en iyi performansa sahip olan Kilis ırkı,...

Kış Koşullarında Sığır Barınak Özelliklerinde Öncelikli Konular

Kış Koşullarında Sığır Barınak Özelliklerinde Öncelikli Konular Prof.Dr. Serap GÖNCÜ Dr. Gökhan GÖKÇE Ç.Ü.Z.F Zootekni bölümü, Balcalı-Adana Hayvan barınaklarında amaç, çevrenin hayvanlar üzerindeki olumsuz etkilerini ekonomik...

Sığırda Kastrasyonun Besi Perfromansı ve Davranış Özellikleri Üzerine Etkisi

GÖNCÜ,S.,  SUCAK, M.G., GÖRGÜLÜ, M., 2011. Effect of Castration on Agressive Behavior and Fattening Performances of Simmental and Holstein Cattle. Ç.Ü.Z.F. Dergisi, 2011.26(1):25-30. Effect of...