7.9 C
İstanbul
Pazartesi, Mart 25, 2024

Laktasyonun başındaki süt ineklerinin beslenmesi

Laktasyonun başındaki süt ineklerinin özellikleri Süt verimleri artmaktadır. Mevcut yem tüketimleri ile besin madde gereksinmesinin karşılanması oldukça güçtür. Süt ineği buzağılamadan sonra 8–10 hafta...

Sığır besisi

Prof. Dr. Murat Görgülü Besi; tüketici istemlerine karşılık verecek düzeyde mozayikleşmeye sahip olan bir karkası en kısa sürede ve ekonomik olarak elde etmek amacıyla hayvanların...

Düve yetiştirme

Prof. Dr. Murat Görgülü Süt sığırcılığı işletmelerinde düveler, sürü yenileme materyali olması ve damızlık satışları ile karlılıktaki belirleyici rolleri nedeniyle işletmenin geleceği anlamına gelmektedir. Pratikte...

Buzağı büyütme

Prof. Dr. Murat Görgülü Süt sığırı işletmelerinde buzağılar işletmenin geleceğidir. Doğumda sağlıklı buzağılara sahip olmak ve bunların sağlıklı bir şekilde sütten kesilmelerinin sağlanması süt sığırı...

Kuru dönem beslemesi

Kuru Dönem ve Geçis Dönemi Prof.Dr. Murat Görgülü İki laktasyon arasında süt ineklerinin dinlendirildiği ve gebeliğin son iki ayına tekabül eden sağılmayan dönem kuru dönem olarak...

Süt sığırcılığı

Laktasyondaki İneklerin Beslenmesi Prof. Dr. Murat Görgülü Geviş getiren hayvanlar, her gelişmişlik düzeyindeki toplumlarda ve çok farklı iklim koşullarında önemli rol oynamaktadır. Bu hayvanlardan elde edilen...