Dünyada koyun üretimi genellikle meralatmaya dayalıdır. Bu
nedenle verimlilik meraların, büyük otlakların kaba yem üretim
durumlarına bağımlıdır. Bütün hayvanlarda olduğu gibi koyun üretiminde
de en büyük maliyet kaynağı yemdir. Üreticilerin üretimi optimumda
tutarken, yem maliyetlerini mümkün olduğunca azaltmaları
gerekmektedir.
Koyunların besin madde gereksinmeleri birçok araştırmacı ve
araştırma kuruluşu tarafından incelenmiş ve ortaya konmuştur. Ancak bu
gereksinmeler bir rehber olarak alınmalı, bir standart olarak kabul
edilmemelidir…

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here