22 C
İstanbul
Perşembe, Ekim 1, 2020

Süt Somatik Hücre Sayımı ve Süt sığırcılığında Önemi

Doç.Dr. Serap GÖNCÜ Süt sığırcılığının en önemli problemlerinden birisini meme yangıları (mastitis) oluşturmaktadır. Yetiştirici, bu rahatsızlığı ineğin memesinde şişme,...

Süt sığırcılığı işletmelerinde temizlik ve dezenfeksiyon işlemi gıda güvenliği açısından önemi

Doç.Dr.Serap GÖNCÜ Süt sığırcılığı işletmelerinde temizlik ve dezenfeksiyon işlemi gıda güvenliği açısından çok büyük öneme sahiptir. Bir süt sığırcılığı...

Entansif süt sığırcılığı işletmelerinde kullanılan ilaç ve kimyasal grupları

Doç.Dr.Serap GÖNCÜ Süt ve ürünlerinde bulunabilecek ve tüketici tarafından bilinmeyen sağlığa zararlı kalıntı maddeleri, toplum sağlığı açısından büyük tehlike...

Süt üretimi ve sektörel açıdan kalite

Doç.Dr.Serap GÖNCÜ Uluslararası açıdan gıda mevzuatı incelediğinde; Birleşmiş Milletler FAO/WHO Örgütleri tarafından kurulan “Kodeks Alimentarius Komisyonu“, gıda maddelerine yönelik asgari kalite...

Farklı Mevsimlerde Siyahalaca Süt İneklerinde Sabah Akşam Süt Kompozisyonunun Değişimi

Mevcut Çalışma "Uluslararası Katılımlı I. Ali Numan Kıraç Tarım Kongresi ve Fuarı , 27-30 Nisan, 2011"ında sunulmuştur. Gökhan FİLİK, Murat...

Çukurova Bölgesi Sığır Yetiştiriciliğinin Yapısı

Doç.Dr. Serap GÖNCÜ  Memeli hayvanlardan elde edilen süt, bileşimi türden türe farklılık gösteren ve yavrunun ihtiyaç duyduğu bütün besin...

Piyasada Mevcut Sütler ve Kalite Sorunu

Doç.Dr.Serap GÖNCÜ Gıda Güvenliği; 5179 sayılı Kanunda “Gıdalarda olabilecek fiziksel, kimyasal, biyolojik ve her türlü zararların bertaraf edilmesi için...

Kaliteli Süt Üretimi ve Somatik Hücre Sayısı

Doç.Dr. Serap GÖNCÜ Bugün tüketici ve tüketiciye hizmet sunarak, ham maddeyi mamul maddeye dönüştüren fabrikalar, daha kaliteli ürün talep...