Home Kitaplar Genel Hayvan Besleme

Genel Hayvan Besleme

0
552
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Genel Hayvan Besleme

1. GİRİŞ

Tarımın temel iki üretim alanından biri olan hayvansal üretim, her şeyden önce insanoğlunun neslinin devamını sağlayan ve dengeli beslenmenin vazgeçilemez öğeleri olan et, süt ve yumurta gibi temel besin maddelerinin ekonomik üretimini kendine amaç edinmiştir. Hayvansal ürünler protein, mineral maddeler ve vitaminler başta olmak üzere insanın gereksindiği tüm besin maddelerini uygun oranlarda içeren, sindirimi kolay, kendisine has lezzet ve aromaya sahip göreceli olarak pahalı olan ürünlerdir. Bu nedenle bireysel ve toplumsal gelişmişliğin en önemli göstergesi, hayvansal ürünlerin yeterli miktarlarda üretilmesi ve tüketilmesidir. Dünya ölçeğinde yapılan bir değerlendirmede, genel beslenme durumunun iyi olmadığı ve gelecek yüzyılda milyonlarca insanın açlık tehlikesi ile karşı karşıya kalacağı tahmin edilmektedir. Bunda en büyük etken nüfusun, besin maddeleri üretiminin iki misli hızla artmasıdır. Bu durum, dünyanın her yerinde hayvansal üretimin artırılması zorunluluğunu doğurmaktadır. Hayvansal üretimin artırılması ise genetik ıslah ve bakım-beslemenin iyileştirilmesi ile mümkündür. Sözü edilen bu uygulamalar içerisinde besleme düzeyi hayvanların verimini en fazla etkileyen unsurdur. Bu nedenle hayvanların besin maddeleri gereksinmeleri, hayvanlara yedirilen yemlerin besleme değerleri ve çeşitli hayvan türleri için uygun rasyonların hazırlanması gibi, hayvan beslemenin özünü oluşturan konuların çok iyi bilinmesi gerekmektedir. Nitekim, her türlü hayvansal ürünün gerek miktar ve gerekse kalitesine olumlu yönde ve ekonomik bir şekilde etkide bulunmak hayvan beslemenin temel prensiplerini iyi bilmek ve yetiştiriciliği yapılan hayvanlar için uygun yemler ve/veya yem karmaları kullanmak suretiyle mümkündür. Hayvansal üretimde en önemli masraf yemdir ve toplam girdinin yaklaşık %75-80’ni oluşturmaktadır. Bu durum, ekonomik bir hayvansal üretim için, bu alanda çalışan kişilerin yemler hakkında yeterli bilgiye sahip olması gerektiğine işaret etmektedir. Yem nedir? hangi kriterler aracılığıyla yemin değeri belirlenir? Tek tek her bir yemin hayvanlar üzerindeki faydalı veya zararlı etkileri nelerdir? Hayvanların beslenme şekilleri, besin madde gereksinimleri ve yemler iyi bilinmeden hayvanların rasyonel bir şekilde beslenmesi mümkün değildir. Rasyonel beslemenin temel koşulu ise, yetiştiriciliği yapılan hayvanın iyi tanınması, beslenme özelliklerinin iyi bilinmesi, yem ve yem teknolojisi konularında yeterli bilgiye sahip olunmasıdır. Bunun yanı sıra yoğunluğunu giderek artıran araştırma çalışmaları sonucunda elde edilen yeni bilgilerin bu kişiler tarafından izlenerek uygulamaya aktarılması da en az temel koşul kadar zorunludur. Mevcut ders notu içerisinde öncelikle hayvan besleme biliminin tarihsel gelişimi özetlenmiş, çiftlik hayvanlarının beslenme özellikleri açısından sınıflandırılması yapılmış, temel besin maddeleri hakkında gerekli bilgiler verilmiş, yemin tanımı yapılarak yemlerin besleme değerini etkileyen faktörler incelenmiş, çiftlik hayvanlarının beslenmesinde kullanılan yemler özetlenmiş, son bölümde ise çiftlik hayvanları için rasyon hazırlama prensipleri ve teknikleri üzerinde durulmuştur.

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [1.59 MB]

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here