22.8 C
İstanbul
Salı, Eylül 29, 2020

Süt Sığırcılığında Karşılaşılan Metabolik Problemler

Rasyon besin madde dengesizlikleri, yetersizlikleri veya yemleme de yapılan hatalar süt sığırlarında çok sayıda ve çok çeşitli rahatsızlıkların ortaya çıkmasına neden olmaktadır....

Entansif süt sığırcılığı işletmelerinde gruplama

Entansif süt sığırcılığı işletmeleri kendi yapılarını dikkate alarak hayvanlarını belirli gruplara ayırarak çalışmak zorundadır. Yapılan çalışmalarda sığırda cinsi olgunluk öncesi gruplamadan ziyade...

Süt Kompozisyonu-Besleme İlişkisi

Sütün en önemli yapı taşları yağ, protein ve laktozdur. Süt protein ve laktozu besleme manipülasyonlarından çok sınırlı düzeyde etkilenir ve her iki...

Süt Sığırcılığı İşletmelerinde TMR Uygulaması

Bir süt sığırcılığı işletmesi yemleme programında temel amaç hayvanların besin madde gereksinmesini doğru ve dengeli şekilde karşılamaktır. Doğru ve dengeli besleme yapabilmek için uygun yemleme...

Laktasyonun İlk Döneminde Dikkat Edilecek Hususlar

 Bu dönem, hemen doğumdan sonra uterusun dinlenmesi ve yeni gebeliğe hazırlanması ile pik süt verime doğru sürekli bir artışın yaşandığı dönem olması ile karakterizedir. Bu...

SICAKLIK STRESİ VE BESLEME

             Sıcaklık stresinin sezonal etkisi sıcak ve nemli bölgelerde ve özellikle sıcak yaz aylarında kendini göstermektedir. Bununla birlikte sıcaklık stresi hem yüksek,...

Sıcak Koşullarda Süt Sığırlarının Beslenmesi

Stress hayvanın vücut sistemlerini normal veya dinlenme durumundan çıkaran harici nedenleri belirtmek için kullanılan bir terimdir. Hayvancılıkta yüksek çevre sıcaklığı en yaygın...

Süt Sığırcılığında Yemlik Yönetimi ve Karlılık

Giriş Hayvansal üretimde verimlilik ve etkenliğin iyileştirilmesi bu kayıpların azaltılabilmesine bağlıdır. İşte bu noktada da hayvancılıkta yemleme ve yemlik yönetimi konuları öne...

Buzağı Büyütme

Süt sığırı işletmelerinde buzağılar işletmenin geleceğidir. Doğumda sağlıklı buzağılara sahip olmak ve bunların sağlıklı bir şekilde sütten kesilmelerinin sağlanması süt sığırı işletmeleri için çok...

Kurudaki İneklerin Beslenmesi

KURU DÖNEM ve GEÇİŞ DÖNEMİ BESLEMESİProf.Dr. Murat GÖRGÜLÜ İki laktasyon arasında süt ineklerinin dinlendirildiği ve gebeliğin son iki ayına...