Pratik ve Teknik Süt Sığırı Besleme

Giriş11.Sindirim Sistemi4Rumen Mikroorganizmaları7Mikroflora (Rumen Bakterileri)10Selülolitik Bakteriler10Hemiselülolitik ve Pektinolitik Bakteriler10Amiloloitik Bakteriler10Basit Şekerleri Kullanan Bakteriler10Asit Kullanan Bakteriler10Proteolitik Bakteriler11Amonyak Üreten Bakteriler11Lipolitik Bakteriler11Metan Üreten Bakteriler12Rumen Protozoaları12Siliat...

Türkiye keçi yetiştiriciliğinde problemler

Giriş Süt hayvanları arasında önemli bir yeri olan keçiler, bazı ülkelerde büyük önem kazandığı ve üzerinde dikkatle çalışıldığı...

Türkiye keçi eti üretimi ve keçi etinin özellikleri

Giriş Dünyanın bir çok ülkesinde olduğu gibi Türkiye’de de en önemli sorunlardan birinin insanların yetersiz ve dengesiz beslenme...

Türkiye keçi sütü üretimi ve keçi sütünün özellikleri

GirişGünümüzde keçi yetiştiriciliği önemi gittikçe artan bir üretim dalıdır. FAO verilerine göre, 1980–2010 döneminde sayısal olarak 464 milyon baştan 880 milyon başa...

Keçilerde Tırnak Bakımı

Giriş Keçiler ucuz kaba yemlerden et, süt ve tiftik gibi hayvansal ürünler üreterek, yetiştiricisine önemli gelir kaynağı olan...