Sığır Yetiştiriciliğinde Biyogüvenlik

Sığır Yetiştiriciliğinde Biyogüvenlik Biyogüvenlik nedir? • Hastalık etkenlerinin insan ve hayvanların yaşam alanlarına girişini ve yayılmasını engellemeye yönelik önlemlerin tamamıdır. İşletmenin yer seçimi ve yapısı-1 1. Kurulacak işletme;...

Hayvancılık İşletmelerinde Koku Sorunu

Hayvancılık İşletmelerinde Koku Sorunu Giriş Hayvancılık işletmelerinde koku üç kaynaktan yayılır. Bunlar; gübre depolama yerleri, gübrenin tarlalara saçılması ve barınaklardan yayılan kokulardır. Hayvancılık işletmelerinden yayılan, çıkan...

Entansif Süt Sığırcılığında İşletmelerinde Kullanılan Sürü Yönetim Yazılımları Karşılaştırması

Entansif Süt Sığırcılığında İşletmelerinde Kullanılan Sürü Yönetim Yazılımları Karşılaştırması *9. Zootekni Kongresinde Sunulmuş Bildiri- PDF Formatlı Sunu. Günümüzde hayvancılıkta kullanılan başlıca ileri teknoloji unsurları “bilgisayar destekli...

Düve Yetiştirme Koşullarının Ergin Dönem Performansa Etkileri

Düve Yetiştirme Koşullarının Ergin Dönem Performansa Etkileri *PDF formatında sunu-9. Zoetekni Bilim Kongresinde Sunulmuştur. Süt sığırcılığı işletmelerinde döl verimi, süt verimi, damızlık satışı ve dolayısı ile...

Sürüde İnek Takibi

Sürüde İnek Takibi İnekler bireysel olarak takip edilmeli günlük durumları hakında bilgi sahibi olunmalıdır Ancak, zaman alıcı ve teknik bilgi gerektirir, tecrübe ister bu nedenle...