Türkiye keçi eti üretimi ve keçi etinin özellikleri

Giriş Dünyanın bir çok ülkesinde olduğu gibi Türkiye’de de en önemli sorunlardan birinin insanların yetersiz ve dengesiz beslenme olduğu bilinmektedir. Özellikle ülkemizde beslenme yetersizliğinin...

Türkiye keçi sütü üretimi ve keçi sütünün özellikleri

GirişGünümüzde keçi yetiştiriciliği önemi gittikçe artan bir üretim dalıdır. FAO verilerine göre, 1980–2010 döneminde sayısal olarak 464 milyon baştan 880 milyon başa yükselen dünya...

Keçilerde Tırnak Bakımı

Giriş Keçiler ucuz kaba yemlerden et, süt ve tiftik gibi hayvansal ürünler üreterek, yetiştiricisine önemli gelir kaynağı olan bir türdür. Bu hayvanlar gerek et,...

Sıcak ve Nemli Koşullara Uygun Hayvan Barınak Özellikleri

Giriş Ticari amaçla yapılan hayvan yetiştiriciliğinde amaç belli bir gidere karşılık en yüksek verimi elde...

Sığır Besiciliğinde Hastalıklar

Şap Solunum Sistemi Hastalıkları  Gaz şişme  Topallık İdrar Taşları Yaralanmalar Küflü Gıda Zehirlenmeleri  Ani Ölümler Üre Zehirlenmeleri