Sıcak Koşullarda Süt Sığırlarının Beslenmesi

Stress hayvanın vücut sistemlerini normal veya dinlenme durumundan çıkaran harici nedenleri belirtmek için kullanılan bir terimdir. Hayvancılıkta yüksek çevre sıcaklığı en yaygın stress faktörleri...

Süt Sığırcılığında Yemlik Yönetimi ve Karlılık

Giriş Hayvansal üretimde verimlilik ve etkenliğin iyileştirilmesi bu kayıpların azaltılabilmesine bağlıdır. İşte bu noktada da hayvancılıkta yemleme ve yemlik yönetimi konuları öne çıkmaktadır. Başarılı...

Buzağı Büyütme

Süt sığırı işletmelerinde buzağılar işletmenin geleceğidir. Doğumda sağlıklı buzağılara sahip olmak ve bunların sağlıklı bir şekilde sütten kesilmelerinin sağlanması süt sığırı işletmeleri için çok önemlidir. Süt...

Kurudaki İneklerin Beslenmesi

KURU DÖNEM ve GEÇİŞ DÖNEMİ BESLEMESİProf.Dr. Murat GÖRGÜLÜ İki laktasyon arasında süt ineklerinin dinlendirildiği ve gebeliğin son iki ayına tekabül eden sağılmayan dönem kuru dönem...