3.5 C
İstanbul
Cuma, Şubat 10, 2023

Sıcak Koşullarda Süt Sığırlarının Beslenmesi

Stress hayvanın vücut sistemlerini normal veya dinlenme durumundan çıkaran harici nedenleri belirtmek için kullanılan bir terimdir. Hayvancılıkta yüksek çevre sıcaklığı en yaygın stress faktörleri...

Süt Sığırcılığı İşletmelerinde TMR Uygulaması

Bir süt sığırcılığı işletmesi yemleme programında temel amaç hayvanların besin madde gereksinmesini doğru ve dengeli şekilde karşılamaktır. Doğru ve dengeli besleme yapabilmek için uygun yemleme sistemleri seçilmelidir. Süt sığırcılığı...

Buzağılarda Kaba Yemsiz Büyütmenin Sütten Kesim Öncesi ve Sonrasında Performans Üzerine Etkileri

Mevcut Çalışma "Uluslararası Katılımlı I. Ali Numan Kıraç Tarım Kongresi ve Fuarı , 27-30 Nisan, 2011"ında sunulmuştur. BUZAĞILARDA KABA YEMSİZ BÜYÜTMENİN SÜTTEN KESİM ÖNCESİ VE SONRASI...

Buzağı Büyütme

Süt sığırı işletmelerinde buzağılar işletmenin geleceğidir. Doğumda sağlıklı buzağılara sahip olmak ve bunların sağlıklı bir şekilde sütten kesilmelerinin sağlanması süt sığırı işletmeleri için çok önemlidir. Süt...

Süt Sığırcılığında Karşılaşılan Metabolik Problemler

Rasyon besin madde dengesizlikleri, yetersizlikleri veya yemleme de yapılan hatalar süt sığırlarında çok sayıda ve çok çeşitli rahatsızlıkların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu rahatsızlıklar...

Süt Sığırcılığında Yemlik Yönetimi ve Karlılık

Giriş Hayvansal üretimde verimlilik ve etkenliğin iyileştirilmesi bu kayıpların azaltılabilmesine bağlıdır. İşte bu noktada da hayvancılıkta yemleme ve yemlik yönetimi konuları öne çıkmaktadır. Başarılı...

Laktasyonun İlk Döneminde Dikkat Edilecek Hususlar

 Bu dönem, hemen doğumdan sonra uterusun dinlenmesi ve yeni gebeliğe hazırlanması ile pik süt verime doğru sürekli bir artışın yaşandığı dönem olması ile karakterizedir. Bu dönem, ineğin...

SICAKLIK STRESİ VE BESLEME

             Sıcaklık stresinin sezonal etkisi sıcak ve nemli bölgelerde ve özellikle sıcak yaz aylarında kendini göstermektedir. Bununla birlikte sıcaklık stresi hem yüksek, hem de...

Sığır Yetiştiriciliğinde Su Gereksinmesi ve İçme Suyu Kalitesi

Bu çalışmanın Orjinali  Hasad Dergisinde Yayınlanmıştır: Referansı aşağıda verilmiştir. GÖNCÜ KARAKÖK, S, ÖZKÜTÜK, K., GÖRGÜLÜ, M., 2008. Sığır Yetiştiriciliğinde Su Gereksinmesi ve İçme Suyu Kalite...

Süt Kompozisyonu-Besleme İlişkisi

Sütün en önemli yapı taşları yağ, protein ve laktozdur. Süt protein ve laktozu besleme manipülasyonlarından çok sınırlı düzeyde etkilenir ve her iki süt elemanı...